Transmuraal MFO: medicatieoverdracht - CMP Transmurale: la transmission médicamenteuse

26 Juni 2018 Zaal/Salle Atrium, VUB Health Campus, Laarbeeklaan 103, 1090 Jette

Deze avond is voorbij.

 Het verslag en de documenten vindt u in onderstaande tabel.

 Cette soirée est maintenant terminée.

Vous en trouverez les documents ici dessous dans le tableau. 

Beschrijving - Description

Document

Verslag met actuele knelpunten   verslag
Rapport avec obstacles actuels  rapport
eHealth in de praktijk: stand van zaken UZ Brussel - eSanté: état des lieux UZ Brussel presentatie 1
Verbetercyclus MFO - Cycle d'amélioration CMP presentatie 2

 

 

 

  

 

Logo Universitair Ziekenhuis Brussel

Programma 

  •        20u00    Onthaal met een hapje en een drankje
  •        20u30    IT Update door Olivier Naeyaert (diensthoofd ICT UZ Brussel)
  •        21u00    Voorstelling verloop van het MFO, ondernomen verbeteracties & meetresultaten
  •        21u30    Debat op basis van jullie ervaringen en suggesties
  •        22u00    Slot & netwerkmoment

Programme

  •        20h00    Accueil avec sandwiches
  •        20h30    'IT Update' par Olivier Naeyaert (directeur informatique de l'UZ Brussel)
  •        21h00    Présentation des progrès, actions d'amélioration et résultats
  •        21h30    Débat basé sur votre expérience & vos suggestions
  •        22h00    Conclusion et moment de rencontre