Transmuraal MFO: medicatieoverdracht - CMP Transmurale: la transmission médicamenteuse

26 Juni 2018 Zaal/Salle Atrium, VUB Health Campus, Laarbeeklaan 103, 1090 Jette

 

De overgang van thuis naar het ziekenhuis en terug behoort tot de grootste risicomomenten voor de continuïteit van geneesmiddelengebruik en andere geneesmiddel gebonden problemen. De gevolgen van miscommunicatie kunnen ernstig zijn. We willen tot een betere afstemming over medicatie voor en na een opname komen. 

Daarom organiseert Huis voor Gezondheid samen met het UZ Brussel en UPB-AVB op dinsdag 26 juni 2018 een tweetalig transmuraal medisch farmaceutische overleg (MFO). Door multidisciplinair afspraken te maken over het gebruik van het medicatieschema over de grenzen van het ziekenhuis heen, willen we de zorgcontinuïteit verbeteren.

Le transfert de la maison à l’hôpital et le retour appartient aux moments les plus risqués pour la continuité de l’usage des médicaments et autres problèmes liés aux médicaments. Les conséquences d’une mauvaise communication peuvent être importantes.  Nous voulons parvenir à une meilleure concertation de la médication avant et après l’admission.

C’est pour cela que Huis voor Gezondheid organise avec l’UZ Brussel et l’UPB-AVB une concertation médico-pharmaceutique transmurale bilingue (CMP) le mardi 26 juin 2018.  En établissant des accords multidisciplinaires sur l’usage du schéma de médication, nous voulons améliorer la continuité des soins, au-delà des frontières de l’hôpital.

Dit MFO is een vervolg op het overleg van mei 2017. Uit dit overleg kwamen verbeteracties naar boven die in de voorbije maanden geïmplementeerd zijn. Benieuwd naar het resultaat? Op 26 juni komt u er alles over te weten en gaan we verder aan de slag met uw bevindingen en suggesties. Dit MFO is open voor huisartsen, apothekers en (thuis)verpleegkundigen. U kunt u hieronder inschrijven.

Cette CMP est une continuation de la concertation de mai 2017. Des actions d’améliorations ont émergées de cette concertation, et celles-ci ont été implémentées ces derniers mois. Désireux de connaitre le résultat ?  Vous saurez tout le 26 juin et nous continuerons à travailler avec vos constatations et suggestions. Cette CMP est ouverte aux généralistes, pharmaciens et infirmier (à domicile). Vous pouvez vous inscrire ci-dessous.

 

 

ProgrammaLogo Universitair Ziekenhuis Brussel

Dinsdagavond 26 juni

       20u00    Onthaal met een hapje en een drankje

       20u30    IT Update door Olivier Naeyaert (diensthoofd ICT UZ Brussel)

       21u00    Voorstelling verloop van het MFO, ondernomen verbeteracties & meetresultaten

       21u30    Debat op basis van jullie ervaringen en suggesties

       22u00    Slot & netwerkmoment

Programme

Mardi 26 juin

       20h00    Accueil avec sandwiches

       20h30    'IT Update' par Olivier Naeyaert (directeur informatique de l'UZ Brussel)

       21h00    Présentation des progrès, actions d'amélioration et résultats

       21h30    Débat basé sur votre expérience & vos suggestions

       22h00    Conclusion et moment de rencontre

 

Accreditering is aangevraagd. Verpleegkundigen ontvangen een attest voor hun aanwezigheid.

Accréditation a été demandé. Les infirmières reçoivent un certificat pour leur présence.

Voor meer info, pour plus d’informations dorien@huisvoorgezondheid.be / jolijn@huisvoorgezondheid.be

Inschrijven

Spoeddienst UZ Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Jette

Service d'urgence UZ Brussel, Av du Laerbeek 101, 1090 Jette