Verwijzer UZ Brussel

24 Mei 2018 UZ Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Jette

Onze Verwijzer heeft een nieuw jasje gekregen! Op donderdag 24 mei 2018 organiseert het Huis voor Gezondheid in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis een Verwijzer-avond rond het thema wondzorg. Dit evenement is de kans voor artsen en verpleegkundigen uit de eerste lijn, het ziekenhuis en de woonzorgcentra om elkaar beter te leren kennen en samen na te denken over de organisatie in de wondzorg.

Programma

20u00: Onthaal met een hapje en een drankje
20u15: Verwelkoming en voorstelling van de wondkliniek
20u25: Praktijkvoorbeelden - Knelpunten in de organisatie van de wondzorg

3 duo's komen spreken over hun ervaringen in de wondzorg:

 • Duo 1: x (Huisarts) en x (Thuisverpleegkundige)
 • Duo 2: x (Specialist UZ Brussel) en x (Referentieverpleegkundige wondzorg UZ Brussel)
 • Duo 3: x (CRA-arts WZC x) en x (Verpleegkundige WZC x)


21u: Praktijkaanbevelingen - Interactief uitwerken van casussen
22u: Conclusies en slotwoord

Wat?

Via dit overleg tussen artsen en verpleegkundigen willen we de beste patiëntenzorg creëren door:

 • Praktische afsraken bij consulatie, opname, verblijf en ontslag van de patiënt aan de hand van casussen.
 • Uitwisseling van contactgegevens en bereikbaarheid van de specialist en huisarts.
 • Netwerkvergroting.


Aan elke deelnemer wordt een praktische Verwijzer-map ter beschikking gesteld die eveneens informatie over de dienstverlening in het ziekenhuis en de rechtstreekse contactgegevens van de betrokken specialisten en referentieverpleegkundigen bevat.

Voor wie?

Zorgverleners uit:

Eerste lijn:

 • Nederlands- en Franstalige Brusselse huisartsen en huisartsen uit de Vlaamse Rand.
 • Nederlands- en Franstalige Brusselse thuisverpleegkundigen en verpleegkundigen uit de Vlaamse Rand


Ziekenhuis:

 • Arts-specialisten van UZ Brussel in het domein van de wondzorg
 • Verpleegkundigen uit de wondkliniek van UZ Brussel

 
Woonzorgcentra:

 • Nederlands- en Franstalige Brusselse CRA-artsen en CRA-artsen uit de Vlaamse Rand.
 • Nederlands- en Franstalige Brusselse verpleegkundingen en verpleegkundigen uit de Vlaamse Rand die werkzaam zijn in een WZC


Accreditering ???

Inschrijven

Locatie

De Verwijzer-avond gaat door in het Universitair Ziekenhuis Brussel. Ingang via de hoofdingang van het ziekenhuis en de pijlen volgen.