Verwijzer UZ Brussel

24 Mei 2018 UZ Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Jette

Op donderdag 24 mei 2018 organiseert het Huis voor Gezondheid in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Brussel een Verwijzer-avond rond het thema wondzorg. Deze avond staat in het teken van een goede organistorische afstemming rond wondzorg. Tijdens deze verwijzer-avond brengen we alle betrokken actoren rond de tafel en bekijken we door middel van casussen welke knelpunten er in de organisatie van wondzorg kunnen optreden en hoe we deze kunnen voorkomen/verhelpen.

Programma

  • 19u30 - 20u00: Netwerkmoment met een hapje en een drankje
  • 20u00 - 20u15: Verwelkoming en voorstelling van de wondkliniek
  • 20u15 - 22u15: Praktijkaanbevelingen - Interactief uitwerken van casussen

Elke deelnemer krijgt een document met informatie over de dienstverlening in de wondkliniek en de rechtstreekse contactgegevens van de verpleegkundig specialisten wondzorg.

Voor wie?

Zorgverleners uit:

Eerste lijn:

  • Huisartsen uit Brussel en de Vlaamse Rand
  • Thuisverpleegkundigen uit Brussel en de Vlaamse Rand


Ziekenhuis:

  • Arts-specialisten van UZ Brussel in het domein van de wondzorg
  • Verpleegkundigen uit de wondkliniek van UZ Brussel

 
Woonzorgcentra:

  • Coördinerend en raadgevend artsen uit Brussel en de Vlaamse Rand
  • Verpleegkundigen uit Brussel en de Vlaamse Rand die werkzaam zijn in een WZC


Accreditering voor artsen aangevraagd
Verpleegkundigen ontvangen een aanwezigheidsattest

Inschrijven

Locatie

De Verwijzer-avond gaat door in het Universitair Ziekenhuis Brussel. Ingang via de hoofdingang van het ziekenhuis en de pijlen volgen.