Kick-Off Brusselse Eerstelijnszone

26 April 2018 VGC - Emile Jacqmainlaan 135 - 1000 Brussel

Gesteund door en in samenwerking met u en vele van uw collega’s dienden wij eind december 2017 het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met zijn 19 gemeenten in als eerstelijnszone. 

Begin maart ontvingen we goed nieuws vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: onze aanvraag voor de eerstelijnszone met als (voorlopige) naam Tweetalig Gebied Brussel Hoofdstad werd goedgekeurd. We voldeden aan de vooropgestelde criteria en waar we van de normen afweken, zijn de argumenten aanvaard. In de feedback was er speciale aandacht voor deze (sterke) punten:
 

  • De intentie om buurt- en wijkgericht te werken wordt als zeer positief ervaren
  • De keuze voor één grote eerstelijnszone in Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een logische keuze gezien de specifieke context en organisatie van het welzijns- en zorgaanbod in Brussel hoofdstad
     

We krijgen dus groen licht om verder aan de slag te gaan. Huis voor Gezondheid en Brussels Overleg Thuiszorg nodigen u dan ook graag uit op 26 april op de KICK OFF van de Brusselse ELZ. Tijdens deze avond willen we u graag informeren over het stappenplan dat Vlaanderen hiervoor opstelde. Verder krijgt u zicht op het veranderproces en de kans om de invulling van de eerstelijnszone mee te bepalen. Het Franstalige zorg- en welzijnslandschap wordt in een andere mail ook uitgenodigd voor deze KICK-OFF.

PROGRAMMA

19 u    
Onthaal met broodjes
19u30    
Verwelkoming en inleiding
Toelichting stappenplan eerstelijnszone
Waarom veranderen?
Uitnodiging tot deelname aan veranderforum en veranderteam
Vragen en uitwisseling
Netwerkmoment
22u 
Einde

 U wordt verwacht om 19u in de VGC, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.

 
De inschrijvingen zijn afgelopen.
Indien u nog vragen heeft mail naar info@huisvoorgezondheid.be