Arts worden in Brussel

banner congres Arts worden in Brussel

 

Dit jaarlijks congres is een bijzonder uitwisselingsmoment, over de faculteitsgrenzen heen, waar toekomstige, jonge en ervaren artsen elkaar ontmoeten. Samen met de vier Vlaamse Geneeskunde Faculteiten (KUL, VUB, UGent en UA) en de steun van Brigitte Grouwels, Brussels minister en VGC-collegelid bevoegd voor welzijn, gezondheid en gezin, nodigen we alle actoren uit die betrokken zijn bij de opleiding geneeskunde. Een unieke gelegenheid om ervaring en kennis te delen! Studenten krijgen de kans hun werken voor te stellen tijdens interactieve workshops. Een jury evalueert de presentaties en kiest er de besten uit. De winnaars worden beloond met een weekendje Brussel.