Diabetes en mondzorg

12 September 2017 Huis voor Gezondheid, Lakensestraat 76, 1000 Brussel

ONTVANGST VANAF 20u, NAVORMING VAN 20u30 TOT 22u00.

 

SPREKER NAVORMING: PROF. DR. JACQUES VANOBBERGEN


  • verbonden aan de Universiteit van Gent
  • (onderzoeks)expertise rond mondgezondheidszorg voor kwetsbaren
  • actief betrokken bij uitwerking adviezen rond tandpreventie
  • voorzitter Centrum Eerstelijnsmondzorg Botermarkt
  • secretaris Vlaams Instituut Gezondheidspromotie en Ziektepreventie

 

 

INHOUDELIJKE KADERING

Prof. dr. Vanobbergen is een voorvechter voor de opname van een tandartsbezoek in het zorgtraject voor diabetespatiënten. Vanuit zijn onderzoeksdomein en zijn praktijkervaring in WGC De Botermarkt heeft hij veel expertise rond toegankelijke en laagdrempelige mondzorg bij de kwetsbare populatie.


 Tijdens deze navorming wordt o.a. stilgestaan bij volgende topics:

  • link tussen diabetes en het verhoogd risico op tandproblemen en bijhorende complicaties
  • belang van preventie en een grondig jaarlijks mondonderzoek en paradontale evaluatie
  • de taak van de huisarts, tandarts, apotheker en diabeteseducator
  • voorwaarden voor een goede multidisciplinaire opvolging van mondzorg bij diabetespatiënten

 

Daarnaast wordt ingegaan op de manier waarop je patiënten best wijst op het belang van een goede mondzorg en hoe je deze informeert over mogelijke complicaties van slechte mondzorg. Specifieke aandacht gaat naar de (allochtone) kwetsbare populatie, waar zorgverleners vaak geconfronteerd worden met problemen op vlak van toegankelijkheid / betaalbaarheid, alsook taalbarrières.


Voor huisartsen, apothekers en tandartsen werd accreditering aangevraagd.
De andere aanwezige zorgverleners ontvangen een aanwezigheidsattest.

 

Inschrijven

 

Parkeren is mogelijk in één van de nabijgelegen parkings: