Gezondheidsmeeting 2017

16 Maart 2017 Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel

 

De gezondheidsmeeting is een jaarlijks netwerk-, info- en bijscholingsmoment voor medewerkers uit de Brusselse gezondheids- en welzijnssector. Tijdens deze 11de editie stond verscheidenheid in diversiteit centraal. Want Brussel is een wereldstad. Niet enkel gekenmerkt door etnisch-culturele veelkleurigheid, maar eveneens door verscheidenheid in levensbeschouwingen, seksuele geaardheid, financiële draagkracht, opleidingsniveau, persoonlijke gezondheidssituatie... Deze superdiversiteit mag de Brusselse zorgverlener én -vrager echter niet afschrikken. 

De powerpoint presentaties én verslagen van de workshops kan u hieronder raadplegen: 

 • Workshop 1: Halte diversiteit - Huis voor Gezondheid
  --> Presentatie
  --> Verslag

 • Workshop 2: De nieuwe cliënt in de thuiszorg - Brussels Overleg Thuiszorg
  --> Presentatie
  --> Verslag

 • Workshop 3: Intersectionaliteit of kruispuntdenken in de hulpverleningspraktijk - Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad
  --> Presentatie 
  --> Verslag 

 • Workshop 4: Iedere persoon is uniek, ook in het rusthuis… - Home-info 
  --> Presentatie I - Presentatie II
  --> Verslag

 • Workshop 5: Diversiteit in/en personeelszaken: van plan naar beleid - Kenniscentrum Woonzorg Brussel
  --> Presentatie
  --> Verslag


Meer informatie? 

Huis voor Gezondheid
Lakensestraat 76/7
1000 Brussel
t. 02 412 31 65
e. info@huisvoorgezondheid.be