Jobhoppen

JobhoppenOp één dag tijd een hele carrière in de zorgsector doorlopen?

Dat kan! De tweedejaarsstudenten verpleegkunde uit de Brusselse (hoge)scholen doen dit tijdens het evenement ‘Jobhoppen in Brussel.’

Elk jaar in het tweede semester trekken de tweedejaarsstudenten van de Nederlandstalige (hoge)scholen die de richting verpleegkunde inrichten in kleine groepjes de stad door. Ze maken er kennis met het Brusselse zorgaanbod en met Brussel als stad om te werken én te leven. Op hun tocht brengen de studenten een bezoek aan verschillende zorginstellingen en lokale dienstencentra, eten ze een lunch met thuisverpleegkundigen en krijgen ze alle praktische informatie over solliciteren en werken in de zorgsector.

Onderweg van de ene plek naar de andere wordt hun blik op Brussel gevestigd. Zo ontdekken ze dat Brussel heel wat meer te bieden heeft dan enkel een job, en hen met open armen ontvangt.

Deze dag wordt georganiseerd door Huis voor Gezondheid en Muntpunt.