Motivationele gespreksvoering toegepast op alcohol- en drugproblematiek

11 December 2018 Huis voor Gezondheid, Lakensestraat 76, 1000 Brussel

 

Als zorgverlener ben je ontgetwijfeld al in aanraking gekomen met patiënten met een alcohol en/of drugprobleem. Deze patiënten zijn vaak weinig gemotiveerd om hun gebruik te veranderen. Motivatie vormt de motor voor verandering. Het toepassen van motivationele gesprekstechnieken biedt praktische handvaten om de autonome motivatie van je patiënten te bevorderen.

 

SPREKERS:

 

PROGRAMMA NAVORMINGSCYCLUS:

 

Deel 1: Dinsdag 11 december (20u - 22u) - Stigma, preventie en vroeginterventie

* Hoe kan ik als zorgverlener gebruik detecteren en hier gepast op reageren?
* Welke handvaten helpen mij om de ernst in te schatten en de juiste interventie te stellen?

Deel 2: Donderdag 24 januari (20u - 22u) - Vroeginterventie en behandeling

* Hoe motiverende gesprekstechnieken toepassen om verandertaal uit te lokken?
* Hoe omgaan met weerstand van de patiënt?

Deel 3: Donderdag 28 februari (20u - 22u) - Harm-reduction

* Hoe de patiënt opnieuw empoweren bij herval?
* Hoe de patiënt wijzen op het belang en het toepassen van harm-reduction?

.

PRAKTISCH:

* Deze navorming richt zich naar huisartsen, psychologen en apothekers.
* Gratis deelname / Accreditering wordt aangevraagd voor huisartsen en apothekers.
* Een assortiment van broodjes en dranken wordt voorzien.

.

OPGELET:

Bij deze navorming leert u motivationele gesprekstechnieken toepassen binnen de ≠ stadia van de alcohol- en drugproblematiek. Dit betekent dat u gesprekstechnieken oefent in interactie met de sprekers en andere deelnemers. We werken daarom met een vaste groep van maximaal 35 deelnemers..

Wij doen een financiële inspanning om deze navormingscyclus gratis aan te kunnen bieden. Wij verwachten dan ook van de deelnemers dat zij aan elke navorming deelnemen. Afwezigheid zonder verwittiging leidt tot een factuur van € 10 per navorming. Verwittigen via mail naar stefaan@huisvoorgezondheid.be.

.

DEZE NAVORMINGSCYCLUS IS VOLLEDIG VOLZET, U KAN NIET LANGER INSCHRIJVEN.