Apotheker

De apotheker is de specialist bij uitstek als het gaat over geneesmiddelen. Hij levert geneesmiddelen af - al dan niet op voorschrift van de arts - en geeft uitleg over het goede gebruik ervan. Hij begeleidt je in samenwerking met de arts, en volgt de evolutie van je behandeling op.

Of je nu een gewone verkoudheid hebt of lijdt aan een chronische ziekte, je apotheker is steeds beschikbaar om naar jou te luisteren en je met raad en daad bij te staan. Hij kan je vrij verkrijgbare geneesmiddelen aanraden en zal je indien nodig naar een arts doorverwijzen.  De apotheker kan ook zelf bereidingen maken.

De apotheek

kruis apotheekDe meeste apothekers werken in een apotheek, waar je terecht kan voor geneesmiddelen. Apotheken zijn te herkennen aan het groene kruis. Elke apotheek heeft een apotheker-titularis, dat is de hoofdapotheker die verantwoordelijk is voor de apotheek. De titularis is vaak - maar niet noodzakelijk - de eigenaar van de apotheek. De apotheker-titularis kan zich laten bijstaan door een of meer apothekers, dit zijn dan de adjunct-apothekers of apotheker-vervangers. Daarnaast kunnen in een apotheek ook nog apotheekassistenten werken: zij voeren alle taken uit onder toezicht van een apotheker. Tijdens de openingsuren en wachtdienst van de apotheek moet er altijd een apotheker aanwezig zijn.

Apothekers kunnen ook aan de slag in ziekenhuizen als ziekenhuisapotheker of in de geneesmiddelenindustrie bij de grootschalige productie van geneesmiddelen, als industrieapotheker.

Op zoek naar een apotheek van wacht?