Chronische nierinsufficiëntie

Je kan een zorgtraject aangaan indien je chronische nierinsufficiëntie hebt:

  • vanaf een ernstig stadium (GFR<45), 2 keer bepaald door middel van een bloedanalyse

 en /of

  • met een proteïnurie van meer dan 1g/dag, 2 keer bepaald door middel van een urineonderzoek

 

De patiënt moet:

  • Ouder dan 18 jaar zijn
  • Niet in dialyse zijn of geen niertransplantatie ondergaan hebben
  • In staat zijn om op raadpleging te gaan

 

 Voorwaarden:

  • Je laat je globaal medisch dossier beheren door je huisarts
  • Je gaat minimum 2x/ jaar op raadpleging bij de huisarts
  • Je gaat minimum 1x/ jaar op raadpleging bij de specialist. Indien je, in de loop van je zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, hemodialyse hebt gestart, komt het forfait hemodialyse in aanmerking als raadpleging bij de specialist
  • Je ondertekent het zorgtraject