Diabetes

Je kan een zorgtraject diabetes aangaan indien je:

 • diabetes type 2 hebt
 • 1 of 2 insuline-inspuitingen neemt of incretinemimetica
 • aan je maximum zit qua orale antidiabetica en insuline wordt overwogen

 

Je voldoet niet aan de voorwaarden van het zorgtraject diabetes indien je:

 • zwanger bent (of een zwangerschapswens hebt)
 • diabetes type 1 hebt
 • meer dan 2 insuline-injecties per dag spuit

 

Voorwaarden:

 • Je laat je globaal medisch dossier beheren door je huisarts
 • Je gaat minimum 2x/ jaar op raadpleging bij de huisarts
 • Je gaat minimum 1x/ jaar op raadpleging bij de specialist
 • Je ondertekent het zorgtrajectcontract 

 

Voortraject Diabetes

Het voortraject diabetes ging van start op 1 februari 2016, ter vervanging van de diabetespas. Het voortraject is gericht op een betere omkadering van alle patiënten met de diagnose diabetes type 2, die niet in aanmerking komen voor een zorgtraject of de diabetesconventie.

Vanaf 1 februari 2016 mag de huisarts dus geen diabetespas meer aanvragen voor jou als patiënt. Als je nog een diabetespas ontving vóór februari 2016 kan je die blijven gebruiken tot 31 december 2017.

Voordelen voor jou als patiënt

Volledige terugbetaling van bepaalde diëtetiek- en podologie-verstrekkingen die de huisarts je heeft voorgeschreven:

 • Je hebt recht op maximum 2 sessies diëtetiek per jaar
 • Je hebt recht op maximum 2 podologiesessies per jaar indien je behoort tot een risicogroep

 

Diabetes én zorgtraject

 • Alle voordelen van het voortraject zijn opgenomen in het zorgtraject diabetes type 2.
 • Als je als patiënt in een zorgtraject diabetes type 2 zit, kan de huisarts geen honorarium 'voortraject diabetes' meer aanrekenen.
 • Via een zorgtraject diabetes type 2 heb je recht op consultaties diëtetiek en podologie, en niet meer via het voortraject diabetes . De rechten van het voortraject (diëtetiek en podologie) vervallen vanaf de ingangsdatum van het zorgtraject. 
 • Als patiënt heb je recht op maximum 2 sessies diëtetiek per kalenderjaar*. Dit geldt voor alle diëtetieksessies samen (verbonden aan het zorgtraject diabetes én verbonden aan het voortraject). Stel dat je dit jaar al 1 diëtetieksessie kreeg via het voortraject dan heb je bij afsluiten van een zorgtraject diabetes dat kalenderjaar, nog recht op 1 diëtetieksessie via het zorgtraject.
 • Als patiënt heb je recht op maximum 2 podologiesessies per kalenderjaar*. Dit geldt voor alle podologiesessies samen (verbonden aan het zorgtraject diabetes én verbonden aan het voortraject). Stel dat je dit jaar al 1 podologiesessie kreeg via het voortraject dan heb je bij afsluiten van een zorgtraject diabetes dat kalenderjaar, nog recht op 1 podologiesessie via het zorgtraject.
 • Ook als je behoort tot de risicogroep 1* heb je via het zorgtraject recht op 2 podologieprestaties per kalenderjaar. Deze uitbreiding geldt ook als je in het voortraject zit.

* Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december

* Risicogroep 1: verlies van gevoeligheid in de voet, op voorwaarde dat dit blijkt uit een 10g-monofilament 

Wil je graag wat meer informatie over diabetes? Klik dan hier!