Aangepast Rijbewijs

Als diabetes is vastgesteld heb je een aangepast rijbewijs nodig met een welbepaalde geldigheidsduur. Dit geldt ook als je diabetes enkel wordt behandeld via een aangepaste leefstijl of met tabletten. Vooral hypoglycemie vormt een risico als je je in het verkeer wil begeven, je moet hier steeds de nodige aandacht aan besteden.

Voor wie?

Iedereen met de diagnose van diabetes moet zijn rijbewijs aanpassen binnen de 4 werkdagen nadat de diagnose werd gesteld. Het rijbewijs van een diabeet moet er een zijn met een vervaldatum, ongeacht welk type diabetes je hebt. Op de vervaldatum na, ziet het rijbewijs er hetzelfde uit als voorheen. Op het rijbewijs wordt niet vermeld dat de persoon diabetes heeft. Er moet geen nieuw rijexamen worden afgelegd.

Aanvraag rijgeschiktheidsattest

Privé-rijbewijs (groep 1: rijbewijs AM, A1, A2, A, B, B+E of G)

Voor het bekomen van een rijbewijs in de categorie AM, A1, A2, A, B, B+E en G zijn er voor een goed geregeld persoon met diabetes meestal geen problemen. Het rijgeschiktheidsattest voor groep 1 kan afgeleverd worden door je huisarts of specialist.

Door de huisarts indien:

 • behandeld met leefstijlaanpassingen en orale bloedsuikerverlagende medicatie
 • en/of met max. 2 insuline-inspuitingen/dag

.

Door een endocrinoloog indien:

 • behandeld met 3 of meer inspuitingen insuline of insulinepomp
 • verhoogd risico op ernstige hypoglycemie
 • na ernstige hypoglycemie, waarbij hulp van derden nodig was, gekoppeld aan minstens 3 maand wachttijd met intrekking van rijbewijs
 • het gaat om iemand met een recurrente hypoglycemie die de rijgeschiktheid in gevaar breng

.

Tips bij het invullen:

 • Wees er attent op dat je behandelende arts bij het invullen van het rijgeschiktheidsattest de categorieën juist overneemt.
 • Heb je een rijbewijs voor categorie A? Jaat je arts dan ook de categorie AM, A1 en A2 aanduiden op het attest.
 • Heb je een rijbewijs voor categorie A3? Dan dient je arts de categorie AM aan te duiden.

.

Professioneel rijbewijs (groep 2: rijbewijs C en D)

Onder welomschreven voorwaarden kunnen personen met diabetes nu ook een rijbewijs behalen voor vrachtwagen, autobus of taxi. Hierbij wordt rekening gehouden met bepaalde complicaties, met de stabiliteit van de diabetes, met de (zelf)kennis over de aandoening en met het stipt opvolgen van de behandeling.

Voor het rijbewijs C, D en ander professioneel vervoer wordt het rijgeschiktheidsattest voor groep 2 afgeleverd door de arbeidsgeneesheer (vb. Medisch Centrum van de Administratieve Gezondheidsdienst). Hiervoor zijn ook volgende zaken noodzakelijk:

 • advies van een oogarts (uitslag oogonderzoek)
 • advies van een huisarts indien de behandeling bestaat uit leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie die geen hypoglycemie kan veroorzaken OF
 • advies van een endocrinoloog indien men behandeld wordt met 3 of meer inspuitingen insuline of insulinepomp, indien er sprake is van een verhoogd risico op ernstige hypoglycemie en na ernstige hypoglycemie (hulp van derden nodig, gekoppeld aan minstens 3 maand wachttijd met intrekking rijbewijs)

.

Aanvraag rijbewijs bij de gemeente

Je kan het aangepast rijbewijs aanvragen bij de dienst bevolking van de gemeente. Je dient het rijgeschiktheidsattest, pasfoto’s en het oud rijbewijs mee te nemen. Bij een eerste aanpassing wordt een administratiekost aangerekend, bij de vernieuwing van het medisch rijbewijs zijn er geen kosten verbonden.

Elektronische rijbewijzen!

Personen die een nieuw rijbewijs gaan halen of een oud rijbewijs inwisselen, krijgen een rijbewijs in bankkaartmodel. Dit rijbewijs moet minstens om de 10 jaar vervangen worden, waarvoor men telkens een administratieve kost betaalt.

Voor mensen met diabetes is er niets veranderd in de huidige wetgeving. Een eerste aanpassing om medische redenen is nog steeds betalend, maar voor een hernieuwing om medische redenen betaal je geen kosten, tenzij jouw gemeente een bijkomende taks vraagt. Aangezien een aangepast rijbewijs voor mensen met diabetes nooit langer dan 5 jaar geldig is, zal je in praktijk (na de eerste hernieuwing om medische redenen) normaal nooit de kost betalen die iedereen om de 10 jaar moet maken. Bij verlies of diefstal van een rijbewijs zal dit wel worden aangerekend.

Nieuwe categorieën!

Sinds 1 mei 2015 werd ook het motorrijbewijs vervangen door het Europese rijbewijs. Er zijn in totaal 4 nieuwe categorieën: AM, A1, A2 en A. De vroegere rijbewijscategorie A3 is nu vervangen door AM. Dit heeft ook tot gevolg dat het rijgeschiktheidsattest voor het bekomen van een aangepast rijbewijs (een verplichting voor elke persoon met diabetes) voor het privé-rijbewijs licht gewijzigd is. Wees er ook op attent dat je behandelende arts bij het invullen van het rijgeschiktheidsattest de categorieën juist overneemt. Heb je een rijbewijs voor categorie A? Laat je arts dan ook de categorie AM, A1 en A2 aanduiden op het attest.

Geldigheidsduur

Bij het privé-rijbewijs (zijnde groep 1: rijbewijs A3, A, B, B+E of G) is de geldigheidsduur maximum 5 jaar. Bij het professioneel rijbewijs (groep 2) is dit maximum 3 jaar.

Autoverzekering

Minstens even belangrijk als het aangepast rijbewijs, is de aanpassing van je autoverzekering! Hiervoor is een kopie van het rijgeschiktheidsattest nodig en / of een recto verso kopie van het aangepast rijbewijs. Er wordt geen toeslag gerekend op de premie. Meer info.

*Bron: www.diabetes.be + presentatie Diabetes Liga rond diabetes en rijgeschiktheidsattest.