Een abonnement bij de dokter - forfaitaire betaling

Het forfaitair systeem noemen we ook abonnementsgeneeskunde

 • Sinds 1994 voorziet de wet dat huisartsen, verpleegkundigen en kinesisten (de zorgverstrekkers) forfaitair betaald kunnen worden op basis van het aantal patiënten dat zich bij de praktijk inschrijft.
 • De zorgverstrekker, de mutualiteit en de patiënt tekenen een contract.
 • De zorgverstrekker krijgt maandelijks een vast bedrag per ingeschreven patiënt.
 • Als patiënt betaal je niets wanneer je op consultatie gaat.
 • Wijkgezondheidscentra, Geneeskunde voor het volk ... maar ook 'gewone' huisartsen kunnen hun praktijk organiseren op basis van dit systeem.
 • Inschrijven gebeurt best wanneer mensen nog niet ziek zijn. Nieuwe patiënten maken een afspraak en nemen mee: identiteitskaart, 3 kleefbriefjes en ook een attest van inschrijving bij de mutualiteit (afhankelijk van de praktijk). 

 

Kosten en organisatie

 • Maandelijks ontvangt de praktijk een vast bedrag voor alle ingeschreven patiënten (ongeacht of ze in die maand langs kwamen).
 • Voor patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming is dit bedrag hoger dan voor de andere patiënten.
 • Dit abonnement omvat de betaling van consultaties en huisbezoeken. Medicatie en technische prestaties zoals een bloedafname, hechting... vallen daarbuiten. Deze betaal je zelf, eventueel via de derdebetalersregeling.
 • Als de huisarts je verwijst naar een specialist, betaal je de specialist zelf (eventueel via derdebetalersregeling).

 

Opgelet

 • Als je je inschrijft in de praktijk, kan je vanaf één maand later gratis terecht bij deze praktijk.
 • Als je bij een huisarts of groepspraktijk bent ingeschreven (forfaitair systeem) en een andere huisarts raadpleegt, zal de mutualiteit deze prestatie niet terugbetalen.
 • De raadpleging tijdens een nacht- of weekendwacht betaal je zelf, de forfaitaire praktijk betaalt de consultatie zonder het remgeld terug. Je neemt dus je betalingsbewijs mee naar je vaste huisarts en krijgt geld terug. 
 • Als je naar een andere huisarts wil gaan, moet je je uitschrijven.

 

Preventie

Het systeem van forfaitaire betaling laat zorgverstrekkers ook toe om preventieve en gezondheidsbevorderende acties uit te werken. Zij worden er financieel niet beter van wanneer je ziek bent. Zij hebben er integendeel alle belang bij, ook financieel, je zo gezond mogelijk te houden. 

 

Solidariteit

Solidariteit speelt in dit systeem een belangrijke rol: de 'gezonde' ingeschreven patiënten dragen mee bij aan het budget dat het team kan gebruiken om de meer zorgbehoevenden te behandelen.