Enkel het remgeld betalen - regeling sociale derdebetaler

Sociale derdebetaler 

Bij de regeling sociale derdebetaler betaal je aan de huisarts enkel het remgeld. De rest van de kost van een bezoek krijgt de huisarts rechtstreeks van de mutualiteit.

De huisarts ontvangt dit resterende bedrag binnen de maand die volgt op de maand waarin de mutualiteit een verzamelstaat van de huisarts ontving. Deze regel is belangrijk voor huisartsen. Zo weten ze dat hun geld niet lang op zich laat wachten als ze de sociale derdebetaler toepassen.

 

Voor wie?

  • Patiënten met verhoogde tegemoetkoming.
  • Dat is zichtbaar op het kleefbriefje van de mutualteit. Daarop staat de code xx1/xx1. 
  • Patiënten in een tijdelijke noodsituatie. In dit geval is de huisarts niet verplicht om de regeling toe te passen. Maar vragen is de boodschap!

kleefbriefje mutualiteit (geel)

Hoe gaat het in zijn werk?

Jij of je huisarts tekent een verklaring op erewoord en voegt dit bij het bewijs van verstrekte hulp

Patiënt:

  • Je betaalt aan de huisarts enkel het remgeld.
  • Je geeft aan de huisarts een kleefbriefje van de mutualiteit.
  • Je krijgt van de huisarts een betalingsbewijs met vermelding remgeld en ZIV-tegemoetkoming

 

Huisdokter:

 

Opmerking

Het remgeld dat je betaalt telt mee voor de berekening van de maximumfactuur.

Je kan meer informatie over je persoonlijke situatie opvragen bij jouw mutualiteit.