Handige tools

Graag verwijzen we jou door naar enkele handige links en folders.

Links

Informatie over patiëntenrechten, verzekeringscontracten en veel meer. Je vindt er ook een handige ledenlijst met verenigingen per aandoening. Zo vind je vlot de weg naar lotgenoten.

Een handige site voor iedereen die met diabetes wordt geconfronteerd. 

Op de website van de CM kun je exact berekenen hoeveel je zult moeten betalen bij een geconventioneerde arts, en hoeveel geld je terug krijgt van de mutualiteit. De bedragen gelden voor alle mutualiteiten, dus niet enkel voor leden van de CM.

Op de website van het Vlaams Meldpunt Taalklachten in de Brusselse ziekenhuizen kun je terecht met een klacht over Nederlandsonkundigheid in een Brussels ziekenhuis. 

Onafhankelijke website met betrouwbare en toegankelijke informatie over gezondheid. De website werd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap ontwikkeld door het Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam) dat zich baseert op wetenschappelijk onderzoek.

Onder 'Patiëntenrichtlijnen' vind je wetenschappelijk correcte informatie per aandoening of klacht, op mensenmaat. Deze richtlijnen werden oorspronkelijk voor artsen geschreven en werden hertaald zodat de patiënt ze kan begrijpen.

Onder ‘Gezondheidsnieuws onder de loep’ wordt gezondheidsnieuws dat is verschenen in de pers met een kritische blik bekeken en becommentarieerd. 

 

Folders

Folder van Ons Zorgnetwerk met tips voor voor, tijdens en na een ziekenhuisopname.