Laag inkomen - meer terugtrekken

 

De verhoogde tegemoetkoming

In verschillende situaties kan men genieten van een verhoogde tegemoetkoming. Het voormalige omnio-statuut is sinds januari 2014 opgegaan in de verhoogde tegemoetkoming. De verhoogde tegemoetkoming vormt een beschermingsmaatregel voor personen met een laag gezinsinkomen. Wie in zo'n gezin leeft heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming. Dit betekent dat je ongeveer 90% in plaats van 75% terugbetaald krijgt bij doktersbezoeken, tandzorgen, geneesmiddelen,...

 

Voordelen

  • Je kan gebruik maken van de sociale maximumfactuur.
  • Je komt in aanmerking voor de regeling sociale derdebetaler.
  • Je hebt nog extra voordelen zoals 50% korting op het openbaar vervoer
  • Het ziekenhuis mag bepaalde supplementen niet aanrekenen bij verblijf in een meerpersoonskamer.

 

Voor wie?

Het statuut verhoogde tegemoetkoming geldt voor iedereen: werknemers, werklozen, zelfstandigen, alleenstaanden, eenoudergezinnen,...

Je moet enkel aan de inkomensvoorwaarden voldoen. De mutualiteit berekent het gezinsinkomen op basis van het inkomen van alle personen die ingeschreven zijn op hetzelfde adres.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

  • De patiënt vraagt het statuut verhoogde tegemoetkoming aan bij zijn mutualiteit.
  • Je moet bij je aanvraag alle inkomensbewijzen voorleggen.
  • De mutualiteit helpt je verder om de aanvraag in te vullen.
  • Als de situatie is onderzocht, zal de mutualiteit jou en je medebewoners uitnodigen om de gegevens op de elektronische identiteitskaart (eID) aan te passen. Als dit in orde is beschik je over het statuut verhoogde tegemoetkoming.

 

Belangrijk

Je kunt ook recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming door een hoedanigheid als wees of doordat je een bepaalde uitkering krijgt (vb. een leefloon). In dat geval moet je de verhoogde tegemoetkoming niet meer aanvragen. 

 

Meer info

Je kan meer informatie over je persoonlijke situatie opvragen bij je mutualiteit.