Mijn gegevens delen

Dankzij het delen van je medische gegevens krijgen zorgverleners een volledig beeld van de gezondheidstoestand van hun patiënten. Zo kunnen ze een nog veiligere en betere kwaliteit van zorg leveren. Momenteel wordt hard gewerkt aan de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens, zodat ze heel snel en veilig gedeeld kunnen worden met de juiste zorgverleners. Hieronder vind je een korte voorstelling van verschillende elektronische netwerken die momenteel functioneel zijn of in volle ontwikkeling zijn:

Mijn eigen gegevens inkijken

patient health viewer

De Patient HealthViewer is een toepassing dat je een overzicht geeft van je vaccinaties die door je arts werd geregistreerd in Vaccinnet, de Vlaamse vaccinatiedatabank. Later zal je hier ook jouw medicatieschema kunnen bekijken. Je kunt de Patient HealthViewer downloaden op de website van je ziekenfonds.

 

Gegevens delen tussen huisartsen, apothekers, verpleegkundigen, ...

Vitalink is een digitaal platform dat het delen van van zorg- en welzijnsgegevens in de eerste lijn (dus tussen huisartsen, apothekers, verpleegkundigen enz.) mogelijk maakt. Dankzij Vitalink kan elke zorgverlener correcte en volledige informatie van een patiënt bekijken. Zo kunnen zorgverleners beter samenwerken en kwaliteitsvolle zorg leveren. Vitalink start met de uitwisseling van het medicatieschema. Bekijk hier een filmpje.

Ziekenhuisgegevens delen: "hubs & metahub"-systeem

Dit is een elektronisch uitwisselingssysteem dat de uitwisseling van bepaalde medische gegevens (zoals operatieverslagen, ontslagbrieven enz.) van patiënten mogelijk maakt tussen ziekenhuizen, huisartsen en specialisten. Ook als je nog nooit eerder in een bepaald ziekenhuis bent geweest, kunnen jouw gegevens die bijgehouden worden in andere ziekenhuizen er worden opgevraagd. De bedoeling hiervan is om veilige en kwaliteitsvolle zorg te garanderen.

Je kan je als patiënt hier inschrijven op het Brusselse Gezondheidsnetwerk. Zo geef je al je artsen de mogelijkheid om op een snelle en veilige manier toegang te krijgen tot jouw medische gegevens. 

In de apotheek: je farmaceutisch dossier

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) geeft de apotheker steeds het volledige overzicht van de medicatie die je als patiënt neemt of vroeger nam. Ook als je deze medicatie in een andere apotheek heeft gekocht. Hierdoor kunnen geneesmiddelen nog veiliger worden afgeleverd (dubbele medicatie of medicatie die niet samen mag worden gebruikt kan zo worden opgespoord) en kan de kwaliteit van de farmaceutische zorg verbeteren.

Bekijk hier een filmpje over het GFD.

Mijn toestemming gevenehealth

Om je gezondheidsgegevens elektronisch te kunnen delen via moet je eerst jouw toestemming geven. Er bestaat een elektronische toepassing om deze toestemming als patiënt te registreren. Deze toepassing, eHealthConsent, is beschikbaar op de website van het eHealth-platform. Hiervoor heb je een elektronische identiteitskaart (eID), je pincode en een eID-kaartlezer nodig.
Ook je dokter of apotheker, of een medewerker van het ziekenhuis of van je ziekenfonds kan voor jou je toestemming registeren.

De Federale Overheid heeft een patiëntenfolder en een filmpje (zie onder) ontwikkeld die deze geïnformeerde toestemming uitlegt. Op de website van het Vlaams Patiëntenplatform kun je een instructiefilmpje bekijken zodat ook jij je geïnformeerde toestemming kan geven voor het delen van gegevens, bekijk het hier.