Naar de apotheker

Foto apothekerVoorschrift

De apotheek helpt om je gezonder te maken door medicatie te maken en te verkopen. 

Verschillende crèmes en pilletjes kun je bij de apotheek kopen wanneer je maar wilt. Maar vaak heb je een voorschrift nodig van een arts. Dat betekent dat de arts je eerst onderzoekt. Als hij/zij vindt dat je bepaalde medicatie nodig hebt, krijg je een voorschrift. Daarmee kan je dan naar de apotheker. Zonder voorschrift zou je de medicatie niet krijgen. 

Terugbetaling

Net zoals een doktersbezoek wordt ook medicatie vaak terugbetaald door de mutualiteit. Maar, dat is niet altijd het geval! Voor medicatie die levensbelangrijk is (vb. voor kankerbestrijding) krijg je meer terug dan voor andere medicatie (vb. sommige kalmeermiddelen). Voor medicatie die gezien wordt als meer 'luxe' betaal je meer remgeld, of zelfs de volle pot. 

24 op 24

Er is altijd een apotheek beschikbaar. Ook als je in het weekend of 's nachts medicatie nodig hebt, kun je een zogenaamde 'apotheek van wacht' vinden. Je moet dan wel kijken welke apotheek van wacht is in jouw buurt.

Dat kan door te telefoneren naar 070 66 01 60 (Brussel) of door de website te bekijken. 

Het medicatieschema

Geneesmiddelen innemen is een complexe zaak. Af en toe lijkt het een wirwar van informatie waarbij je door de bomen het bos niet meer ziet: “Moest ik die rode pilletjes nu weer ’s morgens of ’s avonds nemen? Was dat 1 pilletje of een half? Voor of na het eten? …” Bovendien kunnen geneesmiddelen voorgeschreven zijn door verschillende artsen en is de informatie vaak niet eenduidig. Met een medicatieschema kan je deze problemen het hoofd bieden.

Wat is een medicatieschema?

Het medicatieschema is een overzicht van alle geneesmiddelen die een patiënt moet nemen. Bij elk geneesmiddel staat welke dosering je moet gebruiken en wanneer je het precies moet innemen. Bovendien is het een ideaal communicatiemiddel met andere zorgverleners. De huisarts kan bij het voorschrijven van medicatie rekening houden met de actuele situatie. De specialist kan de volledige context inschatten. Bij opname in een ziekenhuis is het als patiënt soms moeilijk een volledig overzicht te geven van welke medicatie je neemt. Met een medicatieschema beschikken alle betrokkenen meteen over de correcte medicatiegegevens. Het kan ook een leidraad zijn voor de verpleegkundige als hij de medicatie thuis komt klaarzetten.

Een medicatieschema opstellen

Medicatieschema’s aanmaken is een taak voor zorgverleners die geneesmiddelen voorschrijven of afleveren. De arts doet dat op basis van het globaal medisch dossier (GMD), de apotheker vindt die informatie terug in het farmaceutisch dossier. De apotheker heeft de taak om zijn patiënt te begeleiden met goede farmaceutische zorg. Hij kan het schema samen met de patiënt en op basis van de input van de andere zorgverleners actueel houden en bevattelijk maken voor de patiënt of zijn mantelzorger.

In de apotheek kun je samen met de apotheker een medicatieschema laten opstellen.

 

Meer informatie over de apotheek vind je elders op deze site.