Remgeld: het persoonlijk aandeel in ziektenkosten

Uitleg:

Als je een arts bezoekt, betaal je een bepaald bedrag. Bij een geconventioneerde arts ligt dat bedrag vast in een wet (het wettelijk honorarium). 

Het bedrag bestaat dan uit 2 delen:

  1. Geld dat terug betaald wordt
  2. Remgeld

Bij de meeste mensen vormt het eerste deel ongeveer 75% van het te betalen bedrag. Bij verhoogde tegemoetkoming is dat 90%.

Het remgeld wordt niet terugbetaald, en gaat dus uit de zak van de patiënt. Dat is ongeveer 25% (of 10% bij verhoogde tegemoekoming) van het totale bedrag.

 

Voorbeeld:

Je gaat naar de huisarts en betaalt €25.

Bij een normale terugbetaling (géén verhoogde tegemoetkoming) krijg je achteraf 75% terug ((25x75)/100) = 18,75

De rest betaal je zelf: 25-18,75= 6,25

  1. Je krijgt dus €18,75 terug van de mutualiteit.
  2. Je betaalt €6,25 remgeld zelf

Als je een Globaal Medisch Dossier hebt zal het remgeld nog iets lager zijn, en krijg je dus meer dan €18,75 terug. 

Er zijn ook nog andere factoren die de mate van terubetaling bepalen (vb. statuut verhoogde tegemoetkoming). 

Op de site van de CM kun je zelf de terugbetaling berekenen. 

 

Anders gezegd:

  • Het remgeld is het verschil tussen het wettelijke honorarium en wat de mutualiteit terugbetaalt.
  • Je krijgt van de mutualiteit, afhankelijk van je statuut, ongeveer 75% of 90% terugbetaald. Het deel dat de patiënt zelf betaalt, heet het remgeld.