Waarom de huisarts?

Foto huisartsDe huisarts is het eerste aanspreekpunt over gezondheid. De huisarts coördineert jouw gezondheidszorgen. Elke patiënt heeft maar één vaste huisarts of groepspraktijk, met één Globaal Medisch Dossier. 's Nachts kan je wel bij een andere huisarts terecht. 

Vertrouwen 

De huisarts is een vertrouwenspersoon. Je kan er bij terecht voor lichamelijke, maar ook voor sociale of psychische problemen. 

De huisarts heeft beroepsgeheim. Wat je aan de huisarts vertelt blijft tussen jou en de arts. Dat is geregeld door een wet. Als de arts toch iets zou doorzeggen kan hij/zij daarvoor gestraft worden. 

Helpen aan een oplossing

De huisarts kan verschillende dingen doen:

  • informatie en advies geven
  • medicatie voorschrijven
  • rust voorschrijven (medicatie is niet altijd nodig!)
  • doorverwijzen naar een specialist of andere zorgverlener

Wat als de arts een behandeling (medicatie, rust,... ) voorschijft die niet werkt? Dan ga je best terug naar de huisarts. Soms is een doorverwijzing nodig naar een andere zorgverlener. 

Vertalen

Spreek je geen of onvoldoende Nederlands? Dan kan er best iemand meegaan om te tolken tussen jou en de arts. De tolk is bij voorkeur een volwassene en iemand die de patiënt vertrouwt. Op deze site vind je meer informatie over tolkendiensten.