Ziekenhuis of specialist

Specialist


specialistEen specialist is een arts die gespecialiseerd is in één domein van de zorg. Deze gespecialiseerde zorg wordt vaak in een ziekenhuis verschaft, op verschillende diensten, maar er zijn ook veel zorgverleners die buiten de muren van het ziekenhuis hun diensten aanbieden. Er bestaan een dertigtal verschillende specialisaties (pediatrie, gynaecologie, cardiologie, neus-keel-oor, …).

Als jouw huisarts vindt dat er een bijkomend onderzoek nodig is, kan hij je doorverwijzen naar een specialist. De huisarts schrijft dan een verwijsbrief die je meeneemt wanner je op consultatie gaat naar de specialist. De specialist stuurt een verslag of de resultaten van onderzoeken naar jouw vaste huisdokter.

 

Ziekenhuis

Een ziekenhuis is een instelling waar zieken worden verzorgd en waar gespecialiseerde gezondheidszorg wordt verleend. In het ziekenhuis werken een heleboel verschillende zorgverleners: artsen, specialisten, verpleegkundigen, apothekers, zorgkundigen, enzovoort. Een ziekenhuis bestaat uit verschillende diensten en afdelingen, zoals de spoedgevallendienst, de dienst geriatrie, gynaecologie, enzovoort. Ook kan een ziekenhuis gespecialiseerd zijn in één specialisme of doelgroep, zoals bv. een kinderziekenhuis.

Je kunt in het ziekenhuis terecht voor dringende hulp (via de spoedgevallendienst), voor een raadpleging (consultatie) bij een specialist of voor een opname, waarbij je voor een langere tijd in een kamer in het ziekenhuis verblijft.

In Brussel zijn er verschillende ziekenhuizen. Je huisarts kan je helpen om een ziekenhuis of specialist te kiezen. Je kunt ook zelf surfen naar www.zorgzoeker.be.