diploma-erkenning

Voor veel volwassen studiekiezers geldt dat zij in België of het buitenland relevante studie- en werkervaring hebben opgedaan.

Voor vragen over diploma-erkenning neem je best contact op met NARIC Vlaanderen of Actiris. Zie hiervoor ook de website www.mijndiploma.be

Het aanvragen van een visum na het behalen van een diploma verpleegkunde of zorgkundige gebeurt via FOD Volksgezondheid. Zie  voor meer informatie m.b.t. verpleegkunde http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/healthcareprofessions/Nursingpractitioners/2688387#.Vcm-Q_377IU

Voor meer informatie m.b.t. het aanveragen van een visum voor zorgkundigen zie http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/healthcareprofessions/Nursingauxiliary/9504535#.Vcm_Sf377IU

 

Euregio Maas-Rijn heeft een overzicht uitgewerkt waarop schematisch te zien is wat een Duits en Nederlands zorgdiploma of diploma van de Franse Gemeenschap waard is binnen de Vlaamse Gemeenschap.  Er wordt informatie geboden over de diploma's verpleegkunde, zorgkundige, verzorgende en logistiek assistent.

Het schema is raadpleegbaar via de volgende link: Euregional_Framework_13.pdf