Ideeen voor eindwerken

VPK_eindwerkenWij stellen graag ons netwerk en ideeën ter beschikking. Daarmee willen we de interactie tussen onderwijs, onderzoek en werkveld ondersteunen in Brussel. Neem contact op met ons via: info@huisvoorgezondheid.be.