#UrologyWeek2018

26 September 2018 Kliniek Sint-Jan, site Kruidtuin, kruidtuinlaan 32, 1000 Brussel

In de laatste week van september verwelkomt Kliniek Sint-Jan in samenwerking met Huis voor Gezondheid verpleegkundigen, apothekers, huisartsen en kinesitherapeuten.
Bij een hapje en drankje bespreken de specialisten van de dienst urologie actuele thema’s met u.

Dans la dernière semaine de septembre, Clinique Saint-Jean en collaboration avec Huis voor gezondheid accueille les infirmiers, pharmaciens, médecins généralistes et physiothérapeutes. Les spécialistes du département urologie discutent de thèmes actuels avec vous. Une collation vous est offerte.

 

Voorlopig Programma - Programme Provisoire

Het definitieve prorgramma verwachten we eind augustus. Catering is voorzien Presentaties worden afwisselend in het Frans en Nederlands gegeven.
Le programme fial sera prêt fin du mois d'août. Une collation est offerte. Les présentations se donneront en alternance en français et en néerlandais.

Woensdag 26/9 (18u30-20u30) - Avond voor (thuis)verpleegkundigen
Zaal Sint-Jan (route 070) 

-        18u30 -19u Ontvangst
-        19u – 19u40 Indicatie & verzorging van urologische sondes, drains en stoma-materiaal bij patiënten
-        19u40 – 20u Netwerkmoment
-        20u – 20u30 Zin en onzin van fytotherapie en afsluitende vragenronde

Donderdag 27/9 (19u30-21u30) - Avond voor apothekers
Zaal Sint-Jan (route 070) 

-        19u30 – 20u Ontvangst
-        20u - 20u40 Aanpassen van posologie en dosage naargelang de nierfunctie van de patiënt
-        20u40 – 21u Netwerkmoment
-        21u- 21u30 Zin en onzin van fytotherapie en afsluitende vragenronde

Zaterdag 29/9 (9u-12u30) - Voormiddag voor huisartsen en kinesitherapeuten
Zaal Sint-Jan (route 070) 

-        8u30 – 9u Ontvangst met ontbijt
-        9u – 10u45 Eerste sessie
                  - Speerpunten & nieuwigheden van de dienstverlening op de afdeling Urologie
                  - Functionele urologie: impact van vrouwelijke incontinentie en nieuwigheden in de behandeling ervan
                  - Vaginale pijn: vaginisme, pijn na bestraling, etc.
                  - Vrouwelijke seksuele dysfunctie
-        10u45 – 11u10 Netwerkmoment
-        11u10 -12u30 Tweede sessie
                  - Blaas- en prostaatkanker: update en nieuwe richtlijnen
                  - Dagdagelijkse opvolging en begeleiding van oncologische patiënten
                  - Fertiliteitsplatform in Kliniek Sint-Jan: voorstelling van nieuw zorgpad
                  - Andrologie, vruchtbaarheid bij de man en erectiele dysfunctie: nieuwe behandelingen
                  - Steenkliniek: voorstelling nieuw zorgpad
                  - Afsluitende vragenronde
-        12u30 -14u Lunch

Bij elke workshop is catering voorzien.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 26/9 (18h30-20h30) - Soirée pour les infirmiers (à domicile)
Salle Sint-Jean (route 070)

-        18h30 - 19h Acceuil
-        19h - 19h40 Indications et soins des sondes urologiques, des drains et du matériel de stomie chez les patients
-        19h40 - 20h Networking
-        20h - 20h30 Sense et absurdité de la phytothérapie + tour des questions

Jeudi 27/9 (19h30-21h30) - Soirée pour les pharmaciens
Salle Sint-Jean (route 070)

-        19h30 - 20h Acceuil
-        20h - 20h40 Ajustement de la posologie et du dosage en fonction de la fonction rénale du patient
-        20h40 - 21h Networking
-        21h - 21h30 Sense et absurdité de la phytothérapie + tour des questions

Samedi 29/9 (9h-12h30)- Matinée pour les médecins généralistes et les physiothérapeutes
Salle Sint-Jean (route 070)

-        8h30 – 9h Acceuil avec petit-déjeuner
-        9h – 10h45 Première session
                  - Nouveautés dans le service du département d'urologie
                  - Urologie fonctionnelle: Impact de l'incontinence féminine et nouveautés dans son traitement 
                  - Douleur vaginale: vaginisme, après irradiation, ...
                  - Dysfonction sexuel féminin
-        10h45 – 11h10 Networking
-        11h10 -12h30 Deuxième session
                  - Le cancer de la vessie et la prostate: actualités et nouveaux guidelines 
                  - Suivi et guidance quotidiens des patients oncologiques
                  - Clinique de la fertilité à Sint-Jean: présentation du trajet de soins
                  - Andrologie, fertilité masculin et dysfoction érectile: nouveaux traitements
                  - Clinique du calcul: présentation du nouveau trajet de soins
                  - Tour de questions
-        12h30 -14h Déjeuner

Pendant chaque atelier une collation est offerte.

Praktisch - Infos Pratiques

Gratis tweetalig evenement, gehouden in Kliniek Sint-Jan, accreditatie is aangevraagd, inschrijven is verplicht 
Événement gratuit et bilingue, tenu aux Clinique Saint-Jean, l'accréditation a été demandée, l'inscription est obligatoire

Voor meer info, pour plus d’informations jolijn@huisvoorgezondheid.beUw gegevens worden gebruikt door Huis voor Gezondheid vzw en Kliniek Sint-Jan. Voor meer informatie klik hier. Indien u in het geheel geen communicatie meer wenst te ontvangen, gelieve ons dit te laten weten op info@huisvoorgezondheid.be met als onderwerp: #UrologyWeek2018.
Vos données sont utilisées par Huis voor Gezondheid vzw et Clinique Saint-Jean. Pour plus d’infos, cliquez ici. Si vous ne souhaitez plus recevoir des communications, veuillez nous envoyer un e-mail info@huisvoorgezondheid.be avec sujet : #UrologyWeek2018.

Kliniek Sint-Jan, Kruidtuinlaan 32, 1000 Brussel

Clinique Saint-Jean, Boulevard du Jardin Botanique 32, 1000 Bruxelles