Groepsessie: een pleidooi voor mildheid

14 Juni 2018 Huis voor Gezondheid (grote vergaderzaal) - Lakensestraat 76, 1000 Brussel

Wijkplaats zet i.s.m. Odissee Hogeschool in op het voorkomen van burn-out en in het bevorderen van bevlogenheid.  Veerkracht is nauw verwant aan bevlogenheid, maar legt toch andere klemtonen.  Veerkracht wordt gezien als de flexibiliteit om zich voortdurend aan te passen aan wisselende omstandigheden, intens te genieten van het moment, alert te reageren op onverwachte veranderingen en  steeds de moed en de kracht te vinden om het best mogelijke antwoord te bieden op de uitdagingen van elke dag.  Veerkracht wordt net als bevlogenheid beïnvloed door zowel structurele factoren als persoonlijke factoren.  Deze beïnvloedende factoren werden door Damman en Dewaele uitgewerkt in een model, genaamd de zes pleidooien voor veerkracht. 

 

Zes pleidooien voor veerkracht

De zes pleidooien voor veerkracht staan elk op zich én werken tegelijk op elkaar in en versterken elkaar. Het zijn geen instant tips of wonderoplossingen, maar zes uitnodigingen om thema’s uit je werk en leven onder de loep te nemen én actie te ondernemen. Hieronder wordt het model kort toegelicht.  De volledige versie kan je terugvinden op www.stilvallengeeftveerkracht.be

Een pleidooi voor mild zijn

 

Aard van het beestje

We kunnen het verleden niet herschrijven. Hoe we in elkaar zitten, kunnen we niet veranderen. Er zit een deel van aanvaarding in: we zijn zoals we zijn, het leven is gelopen zoals het is gelopen.

Het is nuttig om jezelf te bevragen over je eigenheid, je opvoeding, je ervaringen en je vroegere leerprocessen. Door een beter zicht te krijgen op jezelf en op de patronen die je helpen of belemmeren, krijg je we ruimte om andere keuzes te maken. We kunnen immers vertrouwen op de mogelijkheid om het anders aan te pakken.

In de manier waarop we onszelf bejegenen, willen we de nadruk leggen op ’mildheid’. Als hulpverleners zijn we getraind in het mild omgaan met de anderen. Kunnen we deze houding ook  voor onszelf opbrengen? De centrale vraag is “Hoe mild ben ik voor mezelf? “. Hoe we met onszelf praten en wat we tegen onszelf zeggen heeft een sterke invloed op hoe we naar situaties en naar onszelf kijken.  

Wat zeg jij bijvoorbeeld tegen jezelf als iets niet lukt? Wat en hoe praat je tegen jezelf?

 

De voldoende goede hulpverlener

Ten slotte staan we stil bij de waarden en overtuigingen die we hebben in over ons werk (en bij uitbreiding op het leven); Wat is goede zorg? Wanneer is mijn of onze zorg voldoende? Wat is mijn visie op het bieden van hulp?

 

Thema-avond

Deze thematische bijeenkomsten hebben als doel jou als zorgverlener te laten stil staan bij een bepaald aspect van veerkracht.  Er wordt een kader geschetst waarna je via verschillende werkvormen aan de slag gaat en aangezet wordt om je eigen veerkracht te onderzoeken en te bevorderen.  Je gaat in interactie met elkaar, deelt good practices en voelt je gesteund door elkaar.  Na afloop zal je geïnspireerd naar huis gaan en zin hebben om wat werd aangebracht ook toe te passen in je dagelijkse leven en werken.

Praktisch

Accreditering voor artsen en apothekers wordt aangevraagd, aanwezigheidsattesten worden voorzien voor andere beroepsgroepen

Deze sessie gaat door van 19.30u-22u

De groepsgrootte is minimaal 3 en maximaal 15 personen.

De inschrijvingen zijn ondertussen afgesloten. Kijk zeker eens bij ons ander aanbod rond Veerkracht als dit thema je interessert.

Als je graag zou hebben dat deze sessie in het najaar herhaald wordt, laat ons dan zeker iets weten door een mailtje te sturen naar dorien@huisvoorgezondheid.be.


Met dank aan VGC-Collegelid Bianca Debaets  en 

 

 

Er zijn ruime (betalende) parkeermogelijkheden in de buurt:

Met het openbaar vervoer:

  • Treinstation Brussel Noord en treinstation Brussel Centraal zijn beiden op ongeveer 15 min. wandelen. De wandeling vanaf Brussel Centraal is de mooiste.
  • Metro- en premetrostation Brouckère en metrostation Sint-Katelijne zijn allen op minder dan 5 min. wandelen.