Groepsessie: een pleidooi voor verbinden

28 Mei 2018 Huis voor Gezondheid (grote vergaderzaal) - Lakensestraat 76, 1000 Brussel

Wijkplaats zet i.s.m. Hogeschool Odissee in op het voorkomen van burn-out en in het bevorderen van bevlogenheid. Veerkracht is nauw verwant aan bevlogenheid, maar legt toch andere klemtonen.  Veerkracht wordt gezien als de flexibiliteit om zich voortdurend aan te passen aan wisselende omstandigheden, intens te genieten van het moment, alert te reageren op onverwachte veranderingen en  steeds de moed en de kracht te vinden om het best mogelijke antwoord te bieden op de uitdagingen van elke dag.  Veerkracht wordt net als bevlogenheid beïnvloed door zowel structurele als persoonlijke factoren.  Deze beïnvloedende factoren werden door Damman en Dewaele uitgewerkt in een model, genaamd de zes pleidooien voor veerkracht.

Zes pleidooien voor veerkracht

De zes pleidooien voor veerkracht staan elk op zich én werken tegelijk op elkaar in en versterken elkaar. Het zijn geen instant tips of wonderoplossingen, maar zes uitnodigingen om thema’s uit je werk en leven onder de loep te nemen én actie te ondernemen. Hieronder wordt het model kort toegelicht.  De volledige versie kan je terugvinden op www.stilvallengeeftveerkracht.be

Een pleidooi voor verbinden

Steun van collega’s en leidinggevenden is een belangrijke hulpbron in het voorkomen van burn-out. Het benoemen van krachtbronnen bij elkaar zorgt ervoor dat men zich gezien en gewaardeerd voelt. Hierdoor is men in staat deze krachtbronnen meer in te zetten, ook in andere situaties. Waardering uitspreken naar elkaar toe is krachtig en werkt motiverend. Als je een waarderend klimaat wil bevorderen, waardeer dan veelvuldig, onmiddellijk, concreet en in kleine, hapklare porties.

Wanneer heb jij voor ’t laatst waardering uitgesproken of ontvangen?

We maken fouten als hulpverlener én als collega's binnen dezelfde kring/regio/beroepsgroep. Dit is nu eenmaal eigen aan mensen en kan ook niet anders met onze drukke agenda's.  Nog al te vaak hebben we het idee dat dit niet kan of niet toegelaten is waardoor de lat te hoog wordt gelegd.  We moeten meer leren om te kijken naar imperfectie als een kracht.  Fouten durven benoemen, onzekerheid durven tonen en zich kwetsbaar durven opstellen beïnvloeden de werksfeer in positieve zin en verhogen de veerkacht.

Zodra we onder stress komen te staan, lukt het moeilijker om breed te denken.  Onze probleemoplossende vaardigheden komen onder druk te staan. Het is zinvol zich hiervan bewust te zijn. Moeilijke en complexe problemen hebben immers nood aan een creatieve manier van denken en dus aan overleg met elkaar.  Net dat laatste valt gemakkelijk weg als gevolg van de werkdruk.

Vanuit een authentieke verbinding met anderen is kritisch durven zijn belangrijk. Goede feedback is krachtig en waardevol, en confrontatie gebeurt vanuit betrokkenheid. 

 

Thema-avond

Deze thematische bijeenkomsten hebben als doel jou als zorgverlener te laten stil staan bij een bepaald aspect van veerkracht.  Er wordt een kader geschetst waarna je via verschillende werkvormen aan de slag gaat en aangezet wordt om je eigen veerkracht te onderzoeken en te bevorderen.  Je gaat in interactie met elkaar, deelt good practices en voelt je gesteund door elkaar.  Na afloop zal je geïnspireerd naar huis gaan en zin hebben om wat werd aangebracht ook toe te passen in je dagelijkse leven en werken.

Praktisch

Accreditering voor artsen en apothekers wordt aangevraagd, aanwezigheidsattesten worden voorzien voor andere beroepsgroepen

Deze sessie gaat door van 19.30u-22u

De groepsgrootte is minimaal 3 en maximaal 15 personen.De inschrijvingen zijn ondertussen afgerond.

Als je geïnteresserd bent in gelijkaardie vormingen, neem dan zeker een kijkje op deze pagina

 


Met dank aan VGC-Collegelid Bianca Debaets  en 

 

 

Er zijn ruime (betalende) parkeermogelijkheden in de buurt:

Met het openbaar vervoer:

  • Treinstation Brussel Noord en treinstation Brussel Centraal zijn beiden op ongeveer 15 min. wandelen. De wandeling vanaf Brussel Centraal is de mooiste.
  • Metro- en premetrostation Brouckère en metrostation Sint-Katelijne zijn allen op minder dan 5 min. wandelen.