Groepsessie: een pleidooi voor waardegericht werken en leven

26 Maart 2018 Huis voor Gezondheid (grote vergaderzaal) - Lakensestraat 76, 1000 Brussel

Wijkplaats zet i.s.m. Hogeschool Odissee  in op het voorkomen van burn-out en in het bevorderen van bevlogenheid.  Veerkracht is nauw verwant aan bevlogenheid, maar legt toch andere klemtonen.  Veerkracht wordt gezien als de flexibiliteit om zich voortdurend aan te passen aan wisselende omstandigheden, intens te genieten van het moment, alert te reageren op onverwachte veranderingen en  steeds de moed en de kracht te vinden om het best mogelijke antwoord te bieden op de uitdagingen van elke dag.  Veerkracht wordt net als bevlogenheid beïnvloed door zowel structurele als persoonlijke factoren.  Deze beïnvloedende factoren werden door Damman en Dewaele uitgewerkt in een model, genaamd de zes pleidooien voor veerkracht. 

 

Zes pleidooien voor veerkracht

De zes pleidooien voor veerkracht staan elk op zich én werken tegelijk op elkaar in en versterken elkaar. Het zijn geen instant tips of wonderoplossingen, maar zes uitnodigingen om thema’s uit je werk en leven onder de loep te nemen én actie te ondernemen. Hieronder wordt het model kort toegelicht.  De volledige versie kan je terugvinden op www.stilvallengeeftveerkracht.be

Een pleidooi voor waardengericht leven en werken

Waarden geven richting aan het leven. Ze geven aan waar je naartoe wilt. Wat is voor jou een goed en zinvol leven? Wat is voor jou van waarde in je leven? Wanneer kan je in vrede sterven? Als je waardengericht wil leven en werken is het belangrijk om zicht te krijgen op de waarden die van belang zijn in jouw leven.  Hoe scherper je waarden, hoe scherper je innerlijke kompas.  Een scherp innerlijk kompas helpt je om de ‘juiste’ keuzes te maken met betrekking tot je leven en werk.

Thema-avond

Deze thematische bijeenkomsten hebben als doel jou als zorgverlener te laten stil staan bij een bepaald aspect van veerkracht.  Er wordt een kader geschetst waarna je via verschillende werkvormen aan de slag gaat en aangezet wordt om je eigen veerkracht te onderzoeken en te bevorderen.  Je gaat in interactie met elkaar, deelt good practices en voelt je gesteund door elkaar.  Na afloop zal je geïnspireerd naar huis gaan en zin hebben om wat werd aangebracht ook toe te passen in je dagelijkse leven en werken.

Praktisch

Accreditering voor artsen en apothekers wordt aangevraagd, aanwezigheidsattesten worden voorzien voor andere beroepsgroepen

Timing: van 19.30u-22u

De groepsgrootte is minimaal 3 en maximaal 15 personen.

Inschrijven is verplicht en kan door hieronder je gegevens mee te delen. Hierna krijg je een factuur van €5 (excl. BTW) als je in Brussel woont of werkzaam bent (zoniet zijn we helaas genoodzaakt een hoger tarief aan te rekenen). Een inschrijving is pas geldig na betaling van deze factuur.

Gelieve  ten laatste een week voor de aanvang van de activiteit te verwittigen indien je er toch niet zou kunnen bij zijn. Zoniet zal een administratieve kost van €10 (excl. BTW) aangerekend worden.

Indien het minimaal aantal inschrijvingen niet behaald werd, kan je ervoor kiezen om je geld terug te vragen, of alsnog aansluiten bij een andere activiteit.


Met dank aan VGC-Collegelid Bianca Debaets  en 

 

 

Inschrijven

Er zijn ruime (betalende) parkeermogelijkheden in de buurt:

Met het openbaar vervoer:

  • Treinstation Brussel Noord en treinstation Brussel Centraal zijn beiden op ongeveer 15 min. wandelen. De wandeling vanaf Brussel Centraal is de mooiste.
  • Metro- en premetrostation Brouckère en metrostation Sint-Katelijne zijn allen op minder dan 5 min. wandelen.