Groepsessie: een pleidooi voor zelfmeesterschap

03 Mei 2018 Huis voor Gezondheid (grote vergaderzaal) - Lakensestraat 76, 1000 Brussel

Wijkplaats zet i.s.m. Hogeschool Odissee in op het voorkomen van burn-out en in het bevorderen van bevlogenheid. Veerkracht is nauw verwant aan bevlogenheid, maar legt toch andere klemtonen.  Veerkracht wordt gezien als de flexibiliteit om zich voortdurend aan te passen aan wisselende omstandigheden, intens te genieten van het moment, alert te reageren op onverwachte veranderingen en  steeds de moed en de kracht te vinden om het best mogelijke antwoord te bieden op de uitdagingen van elke dag.  Veerkracht wordt net als bevlogenheid beïnvloed door zowel structurele als persoonlijke factoren.  Deze beïnvloedende factoren werden door Damman en Dewaele uitgewerkt in een model, genaamd de zes pleidooien voor veerkracht. 

 

Zes pleidooien voor veerkracht

De zes pleidooien voor veerkracht staan elk op zich én werken tegelijk op elkaar in en versterken elkaar. Het zijn geen instant tips of wonderoplossingen, maar zes uitnodigingen om thema’s uit je werk en leven onder de loep te nemen én actie te ondernemen. Hieronder wordt het model kort toegelicht.  De volledige versie kan je terugvinden op www.stilvallengeeftveerkracht.be

Een pleidooi voor zelfmeesterschap

Aandacht voor je basisbehoeften

Een hulpverlener is goed in het opmerken van de noden van anderen.  Het vraagt extra aandacht om je voelsprieten op jezelf te richten en aandacht te hebben voor je eigen noden en behoeften.  Deze noden en behoeften liggen zowel op lichamelijk als op mentaal en sociaal vlak. Zelfmeesterschap betekent het opmerken van noden en behoeften enerzijds en ernaar handelen anderzijds (grenzen stellen, pauzes nemen, steun vragen, ontspanning inbouwen, …).

Aandacht voor brein- en werkhygiëne

Het onderscheid tussen job en privé (of tussen werk en ontspanning) wordt minder duidelijk.  De toegenomen thuisarbeid maar ook het gebruik van smartphones en andere electronika spelen hier wellicht een rol in.  Werk en ontspanning lopen in elkaar over; ook de aandacht wordt verdeeld.  Een goede brein- en werkhygiëne kan bijdragen tot verantwoordelijkheid en zelfmeesterschap. 

Inzetten van kwaliteiten, talenten en krachten

Het is nuttig om aandacht te geven aan je eigen kwaliteiten, talenten en krachten. Deze inzetten in de werkcontext, zorgt ervoor dat deze activiteiten minder moeite kosten en energie opleveren. Als je iets graag doet, ervaar je dit niet als een opdracht, maar als een natuurlijke uitdrukking van wie je bent.

Themamiddag of - avond

Deze thematische bijeenkomsten hebben als doel jou als zorgverlener te laten stil staan bij een bepaald aspect van veerkracht.  Er wordt een kader geschetst waarna je via verschillende werkvormen aan de slag gaat en aangezet wordt om je eigen veerkracht te onderzoeken en te bevorderen.  Je gaat in interactie met elkaar, deelt good practices en voelt je gesteund door elkaar.  Na afloop zal je geïnspireerd naar huis gaan en zin hebben om wat werd aangebracht ook toe te passen in je dagelijkse leven en werken.

Praktisch

De inschrijvingen zijn ondertussen afgesloten.

Als je interesse hebt in een gelijkaardige vorming, nodigen we je uit hier een kijkje te nemen: http://www.huisvoorgezondheid.be/aanbodveerkracht

 


Met dank aan VGC-Collegelid Bianca Debaets  en 

Er zijn ruime (betalende) parkeermogelijkheden in de buurt:

Met het openbaar vervoer:

  • Treinstation Brussel Noord en treinstation Brussel Centraal zijn beiden op ongeveer 15 min. wandelen. De wandeling vanaf Brussel Centraal is de mooiste.
  • Metro- en premetrostation Brouckère en metrostation Sint-Katelijne zijn allen op minder dan 5 min. wandelen.