Individuele coaching rond zes pleidooien voor meer veerkracht

31 December 2018 Wijkplaats / Eigen locatie

Wijkplaats zet i.s.m. Hogeschool Odissee in op het voorkomen van burn-out en in het bevorderen van bevlogenheid. Veerkracht is nauw verwant aan bevlogenheid, maar legt toch andere klemtonen.  Veerkracht wordt gezien als de flexibiliteit om zich voortdurend aan te passen aan wisselende omstandigheden, intens te genieten van het moment, alert te reageren op onverwachte veranderingen en  steeds de moed en de kracht te vinden om het best mogelijke antwoord te bieden op de uitdagingen van elke dag.  Veerkracht wordt net als bevlogenheid beïnvloed door zowel structurele als persoonlijke factoren.  Deze beïnvloedende factoren werden door Damman en Dewaele uitgewerkt in een model, genaamd de zes pleidooien voor veerkracht.

Zes pleidooien voor veerkracht

De zes pleidooien voor veerkracht staan elk op zich én werken tegelijk op elkaar in en versterken elkaar. Het zijn geen instant tips of wonderoplossingen, maar zes uitnodigingen om thema’s uit je werk en leven onder de loep te nemen én actie te ondernemen. Hieronder wordt het model kort toegelicht.  De volledige versie kan je terugvinden op www.stilvallengeeftveerkracht.be

Individuele coaching

In een traject van maximaal 5 individuele gesprekken wordt je veerkracht verhoogd.  Je bepaalt zelf waarrond gewerkt wordt en stelt doelen voorop. De coach brengt zijn/haar expertise in op vlak van burn-out en veerkracht en is erop gericht de aanwezige krachten en kwaliteiten te versterken. Je leert stilvallen, wordt je bewust van je eigen handelen en je kwaliteiten, en zet stappen in de richting van een grotere veerkracht. 

Praktisch

Je kan kiezen voor coaching aan huis (of in de eigen praktijk), of coaching bij de coaches van Wijkplaats (Bart Dewaele in Wetteren of Caroline Damman in Dilbeek, voor meer info: www.wijkplaats.be).

Een traject bestaat uit 5 (maximaal) individuele gesprekken in een periode van 2 tot 6 maanden en dienen te worden opgenomen voor eind 2018.

Inschrijven is verplicht en kan door hieronder je gegevens mee te delen. Hierna krijg je een factuur van €10 (excl. BTW) indien je als locatie Wijkplaats kiest, en €20 (excl. BTW) voor coaching aan huis. Dit zijn de prijzen van de eerste sessie. Let wel: dit zijn de prijzen als je in Brussel woont of werkzaam bent (zoniet zijn we helaas genoodzaakt een hoger tarief aan te rekenen). Een inschrijving is pas geldig na betaling van deze factuur. Hierna krijg je de info die je nodig hebt om contact te kunnen opnemen met de coach.

Na afloop zal je een factuur krijgen voor de aanvullende sessies (resp. €10/sessie of €20/sessie)

Met dank aan Mevr. Staatssecretaris Bianca Debaets  en 

 

 

Inschrijven