De eerstelijnspsycholoog in Brussel: een vak apart?

12 December 2014 Keizerslaan 2, 1000 Brussel

Tijdens de eerstelijnsconferentie van Minister Vandeurzen in 2010, schoof de werkgroep ‘Geestelijke gezondheidszorg’ een belangrijke aanbeveling naar voor: "De toegang tot de geestelijke gezondheidszorg moet verbeterd worden via een eerstelijnspsychologische functie." De minister zette deze aanbeveling om in een projectoproep. Eind 2011 maakte het kabinet bekend dat er 6 pilootprojecten konden starten.

De zes pilootprojecten, één in elke provincie in Vlaanderen en Brussel, zijn erg verschillend. De projecthouders kozen voor diverse invullingen. Het Huis voor Gezondheid koos ervoor om geen extra eerstelijnspsycholoog aan te werven maar samen te werken met CGG Brussel. Het CGG detacheert 10 psychologen naar 9 verschillende huisartsenpraktijken (met in totaal 25 betrokken huisartsen). De ELP’s consulteren bijgevolg in de huisartsenpraktijk.

Programma

9u00      Onthaal en verwelkoming
09u30    Proefproject Brussel – door Trees Van Cauwenberghe (Stafmedewerker Huis voor Gezondheid)
10u00    Kopzorgen in Brussel. Enkele cijfers. – door Peter Verduyckt (Observatorium voor gezondheid en welzijn van Brussel)
10u30    Het project in Brussel, een buitenbeentje? – door Prof. Dr. Chantal Van Audenhove en Evelien Coppens (LUCAS)

11u00    PAUZE

11u30    En nu de praktijk, enkele getuigenissen van huisartsen, psychologe, CGG Brussel en Hermes plus


Vlaams Minister bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen zal het geheel afsluiten.

Vanaf 13u wordt u verwacht op de afsluitende receptie voor een hapje en een drankje.

Inschrijven

Inschrijven is gratis maar verplicht voor 5 december 2014. Inschrijven kan hier

De folder vindt u hier.


Bereikbaarheid


De Koninklijke Bibliotheek Brussel ligt vlak naast het Centraal Station en is dus vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Indien u toch met de wagen komt, kan u parkeren in de Albertina-betaalparking (ingang Gerechtsplein en Stuiversstraat)

Meer info

Huis voor Gezondheid
Lakensestraat 76/7
1000 Brussel
t. 02 412 31 65
e. info@huisvoorgezondheid.be

De Koninklijke Bibliotheek Brussel ligt vlak naast het Centraal Station en is dus vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Indien u toch met de wagen komt, kan u parkeren in de Albertina-betaalparking (ingang Gerechtsplein en Stuiversstraat)