Training 'Behandeling van burn-out voor klinisch psychologen'

15 Oktober 2018 Huis voor Gezondheid (grote vergaderzaal) - Lakensestraat 76, 1000 Brussel

Er is een belangrijke taak weggelegd voor klinisch psychologen om mensen die opgebrand raken op een efficiënte wijze te begeleiden en snel te reïntegreren zodat ergere gezondheids- en andere problemen voorkomen kunnen worden: lang werkonbekwaam zijn, financiële problemen, relatieproblemen, verbittering of zelfs depressie. Ook het betrekken van de (werk-)omgeving bij de aanpak van burn-outklachten en het samenwerken met andere disciplines, wordt al te vaak vergeten hoewel het in deze context een belangrijke meerwaarde is.

In deze tweedaagse workshop bieden we een kader waarin we burn-out goed afbakenen van andere psychische problemen. We introduceren een helder begeleidingsplan om zo vlug mogelijk tot herstel te komen.

Doel van deze opleiding

  • Als klinisch psycholoog burn-out herkennen en kunnen differentiëren van andere psychopathologie.
  • Een (kortdurende) behandeling van mensen met burn-out kunnen opzetten en afmaken.
  • Een setting creëren waarbij overleg tussen klinisch psycholoog, huis-, bedrijfs- of  controleartsen en de bedrijfscontext eerder regel dan uitzondering wordt.
  • Een netwerk van therapeuten vormen om de samenwerking rond deze cliënten te optimaliseren.

Door de ervaring die The Human Link heeft in het opzetten van een psychisch welzijnsbeleid in organisaties en de vele begeleidingen en coachingtrajecten van cliënten met burn-outklachten heeft men binnen The Human Link veel know how en ervaring opgebouwd. Deze wordt doorgegeven in deze workshop. Aangezien burn-out zich vooral bij gezonde volwassenen voordoet, hanteren we een gezondheidspsychologisch model dat vertrekt vanuit de gezonde mens. Deze opleiding is specifiek op maat van de (eerstelijns-) klinisch psychologenpraktijk.

Na de opleiding krijg je antwoord op de volgende vragen:

  • Gedegen diagnostiek:

   Hoe burn-out herkennen en differentiëren van andere psychopathologie?

   Welke vragenlijsten kunnen het vermoeden van burn-out ondersteunen?

  • Actieve aanpak:

   Hoe de acceptatie van de diagnose burn-out bevorderen?

   Hoe kunnen cliënten hun klachten beter begrijpen?

   Hoe cliënten laten recupereren?

   Hoe voorkomen dat cliënten terug in dezelfde valkuilen trappen?

   Hoe op een efficiënte wijze communiceren met verwijzers, huis-, bedrijfs- en controlearts?

   Hoe cliënten helpen reïntegreren in een werksituatie?

   Hoe cliënten behoeden voor herval?

Methode:

Dit is een praktische opleiding voor Masters in de Psychologie waarin concrete handvaten aangereikt worden om cliënten met burn-out efficiënt te begeleiden en te re-integreren in hun werkcontext. Het is een interactieve vaardigheidstraining die vertrekt vanuit reële casussen.

Deze opleiding wordt gegeven door:

Marieke Impens, klinisch psycholoog en gedragstherapeut in The Human Link.

The Human Link is een expertisecentrum gespecialiseerd in behandeling van burn-out.

Meer informatie op: www.thehumanlink.be

Timing:

Maandag 15 oktober en dinsdag 16 oktober 2018, telkens van 9u30 tot 16u30.

Onthaal start vanaf 9u00.

 

Praktisch

De groepsgrootte is minimaal 3 en maximaal 15 personen.

Inschrijven is verplicht en kan door hieronder je gegevens mee te delen. Hierna krijg je een factuur van €5 (excl. BTW) voor de twee sessie samen als je in Brussel woont of werkzaam bent (zoniet zijn we helaas genoodzaakt een hoger tarief aan te rekenen). Een inschrijving is pas geldig na betaling van deze factuur.

Gelieve ten laatste vier weken voor de aanvang van de activiteit te verwittigen indien je er toch niet zou kunnen bij zijn. Zoniet zal een administratieve kost van €20 (excl. BTW) aangerekend worden.


Met dank aan Mevr. Staatssecretaris Bianca Debaets  en 

Inschrijven

Er zijn ruime (betalende) parkeermogelijkheden in de buurt:

Met het openbaar vervoer:

  • Treinstation Brussel Noord en treinstation Brussel Centraal zijn beiden op ongeveer 15 min. wandelen. De wandeling vanaf Brussel Centraal is de mooiste.
  • Metro- en premetrostation Brouckère en metrostation Sint-Katelijne zijn allen op minder dan 5 min. wandelen.