Training slechtnieuwsgesprekken via simulatie

20 Februari 2018 Huis voor Gezondheid (grote vergaderzaal) - Lakensestraat 76, 1000 Brussel

Het Huis voor Gezondheid biedt in samenwerking met Brusselse Expertise Levenseinde (Br.E.L.) een training slechtnieuwsgesprekken via simulatietechnieken aan voor huisartsen, thuisverpleegkundigen, palliatief referenten, verpleegkundigen of CRA werkzaam in WZC/RVT en andere geïnteresseerde zorgverleners vanuit de thuiszorg. Dit initiatief kadert in de maand van de palliatieve zorg in Brussel, waarin een 15-tal activiteiten rond het levenseinde zullen plaatsvinden. (Meer info op www.brel.center).  

Programma:

Docent:

  • communicatiewetenschapster Hannie Van den Bilcke (Brusselse Expertise Levenseinde)
  • psycholoog Vicky Van de Velde
  • actrice Inge Verhees

In de zorg en in het bijzonder in de palliatieve zorg, moet men als zorgverlener regelmatig slecht nieuws meedelen aan een patiënt of bewoner. Je moet bijvoorbeeld aan een bewoner van je WZC meedelen dat zijn kortverblijf permanent wordt, je moet aan de kinderen van een bewoner meedelen dat hun moeder sterk achteruit gaat en terminaal is, je moet aan je patiënt meedelen dat zijn kanker niet meer in remissie is,... De menselijke reacties hierbij zijn niet altijd voorspelbaar: sommigen zullen doen alsof slecht nieuws hen niet raakt, anderen zullen zeer emotioneel reageren. Slecht nieuws brengen is echter een belangrijk moment in het verdere verloop van de ziekte van die persoon en in de (vertrouwens)relatie met de zorgverleners. Daarom is het van belang dat je zorgvuldig te werk gaat bij het doorgeven van het slechte nieuws. 

Tijdens deze training oefen je aan de hand van simulaties met een actrice. Dit gebeurt op basis van casussen die eventueel door de cursisten zelf vooraf doorgegeven worden via info@brel.center. Om de simulatie methodiek correct te laten verlopen werd een maximum van 10 deelnemers vastgelegd. (Bij grote interesse kan later in het jaar mogelijks een tweede sessie worden georganiseerd.)

Prijs: kost van 10€ (factuur wordt opgestuurd)

Inschrijven: info@brel.center

In samenwerking met

                                                                                      

’t Lakenhuis is erg gemakkelijk te bereiken via het openbaar vervoer (trein: Brussel-Noord, Brussel-Centraal en Brussel-Congres; metro: Rogier, IJzer, Sint-Katelijne en De Brouckère; bus/tram: 29, 47, 66, 71, 88, 86, 03, 04, en 32). 

Fietsers kunnen gebruik maken van de beveiligde fietsenstalling van 't Lakenhuis (garage). 

De dichtstbijzijnde parkings zijn Parking 58 (Bisschopsstraat 1), Parking De Brouckère (De Brouckèreplein) en Q-Park Dansaert (Nieuwe Graanmarkt 2).