(Vroeg)tijdige zorgplanning, het is nooit te vroeg!

30 Mei 2018 't Lakenhuis (grote vergaderzaal) - Lakensestraat 76, 1000 Brussel

Brussels Overleg Thuiszorg, Home-Info en Huis voor Gezondheid nodigen u graag uit voor een multidisciplinaire navorming rond (vroeg)tijdige zorgplanning. 

Zorg omvat de acties en middelen die ingezet worden om welzijn, gezondheid en levenskwaliteit van burgers te waarborgen en te bevorderen. In die context is vroegtijdige zorgplanning een zo vroeg mogelijke planning van de zorg, waarbij een persoon zelf doelstellingen en keuzes over manier van leven en zorg bepaalt. Dit eventueel in overleg en samenwerking (o.m. voor registratie) met naasten en zorgverleners. Het is een proces dat uitgaat van een permanente dialoog tussen betrokkene en omgeving.'

Wanneer: Woensdag 30 mei 2018, 12u00 - onthaal (met broodjes) / 12u30 tot 16u00 - programma
Waar: ’t Lakenhuis (grote vergaderzaal) – Lakensestraat 76, 1000 Brussel 

Volgende aspecten zullen tijdens de vorming aan bod komen:

  • Wat is (vroeg)tijdige zorgplanning?
  • Communicatie en gespreksvoering
  • Wat bieden de mutualiteiten in het kader van (vroeg)tijdige zorgplanning?
  • Juridisch en medische aspecten bij (vroeg)tijdige zorgplanning 

Accreditering voor artsen en kinesitherapeuten werd aangevraagd. Verpleegkundigen en apothekers kunnen op aanvraag accreditatie verkrijgen. 
Inschrijven is gratis, maar verplicht via info@botvzw.be. Inschrijven voor 21/05/2018.

Voor meer informatie kan u terecht bij 
Brussels Overleg Thuiszorg vzw
02/412.31.64
info@botvzw.be

Een initiatief van

                      

Met de steun van

 

Locatie

De Verwijzer-avond gaat door in de grote vergaderzaal in het Lakenhuis, Lakensestraat 76, 1000 Brussel. Deze bevindt zich op de eerste verdieping.