Algemeen

Vanaf 1 september 2009 wordt een verzekeringstegemoetkoming  toegekend voor specifieke verstrekkingen inzake educatie tot zelfzorg van de diabetespatiënt die worden verleend door verpleegkundigen, podologen, diëtisten en kinesitherapeuten in de context van de zorgtrajecten.

Voorwaarden om deze verstrekkingen te kunnen attesteren zijn:

  • een aanvullende opleiding van diabeteseducator gevolgd hebben
  • over een specifiek RIZIV-registratienummer beschikken

 De betrokken verpleegkundigen, podologen, diëtisten en kinesisten kunnen een specifiek registratienummer (RIZIV-nummer) aanvragen bij het RIZIV. Dit nieuw registratienummer vervangt het vorige nummer en kan dadelijk gebruikt worden. Verpleegkundigen, diëtisten, podologen en kinesitherapeuten met het nieuw nummer kunnen ook specifieke verstrekkingen inzake educatie tot zelfzorg attesteren.

De bepalingen van het K.B. nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen zijn van toepassing.

De educatoren kunnen alleen verstrekkingen verrichten waarvan de inhoud tot hun wettelijke bevoegdheden behoren. 
De educatoren die niet over een diploma van verpleegkundige beschikken zijn niet bevoegd om een diabetespatiënt aan te leren zichzelf insuline te injecteren. In het geval dat de patiënt wordt aangeleerd om zichzelf te injecteren, moet dit gebeuren door een arts of door een verpleegkundige met een specifiek registratienummer van diabeteseducator.