Apotheker

Iets

Medisch Farmaceutisch Overleg
TitelAangepast opKliks
Contactkaartje voor de apotheker11-03-2014678
Contactkaartje voor de huisarts11-03-2014307
Farmacotherapeutisch Overleg29-11-2013712
Handleiding voor een kwalitatief overleg tussen apotheker en huisarts08-06-2015437
Handleiding voor een kwalitatief overleg tussen apotheker en huisarts (Franstalige versie)08-06-2015203
Leidraad Medisch Farmaceutisch Overleg29-11-2013330
Medisch Farmaceutische Kwaliteitszorg29-11-2013525
Nederlands Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik29-11-2013625
Overleg tussen huisartsen en apothekers (Powerpoint-presentatie)02-09-2016564
Richtlijnen en protocollen
TitelAangepast opKliks
Chronische nierschade: aandachtspunten voor clinici UZ Leuven en KU Leuven31-03-2016670
Handleiding voor het organiseren van MFO08-10-2013312
Resultaten enquête overleg huisartsen en apothekers uit Brussel08-10-2013352
Richtlijnen diabetes mellitus type 2 (gevalideerd door CEBAM)08-10-2013474
Screening en diagnose van diabetes mellitus type 2 - steekkaart25-03-2016281
Voor uw patiënt
TitelAangepast opKliks
Stappenplan zorgtraject diabetes fr29-11-2013517
Stappenplan zorgtraject diabetes nl29-11-2013281
Voordelen voor uw diabetespatiënt per mutualiteit29-11-2013302
Zorgtrajecten: materiaal en geneesmiddelen
TitelAangepast opKliks
Overzicht gevalideerde en terugbetaalde bloeddrukmeters30-10-2014211
Overzicht terugbetaalbare geneesmiddelen mits schriftelijke vermelding ZTD, ZTN of DC13-12-2017121
Praktische handleiding zorgtrajecten i.s.m. Brusselse apothekersvereniging (NL)17-01-201828
Procedure aflevering bloeddrukmeter & overzicht gevalideerde en terugbetaalde bloeddrukmeters25-03-2016120
Terugbetaald materiaal zorgtraject diabetes en programma educatie en zelfzorg 25-03-2016129