Apotheker

Iets

Medisch Farmaceutisch Overleg
TitelAangepast opKliks
Contactkaartje voor de apotheker11-03-2014586
Contactkaartje voor de huisarts11-03-2014259
Farmacotherapeutisch Overleg29-11-2013637
Handleiding voor een kwalitatief overleg tussen apotheker en huisarts08-06-2015389
Handleiding voor een kwalitatief overleg tussen apotheker en huisarts (Franstalige versie)08-06-2015155
Leidraad Medisch Farmaceutisch Overleg29-11-2013284
Medisch Farmaceutische Kwaliteitszorg29-11-2013444
Nederlands Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik29-11-2013523
Overleg tussen huisartsen en apothekers (Powerpoint-presentatie)02-09-2016404
Richtlijnen en protocollen
TitelAangepast opKliks
Chronische nierschade: aandachtspunten voor clinici UZ Leuven en KU Leuven31-03-2016633
Handleiding voor het organiseren van MFO08-10-2013277
Resultaten enquête overleg huisartsen en apothekers uit Brussel08-10-2013319
Richtlijnen diabetes mellitus type 2 (gevalideerd door CEBAM)08-10-2013442
Screening en diagnose van diabetes mellitus type 2 - steekkaart25-03-2016249
Voor uw patiënt
TitelAangepast opKliks
Stappenplan zorgtraject diabetes fr29-11-2013484
Stappenplan zorgtraject diabetes nl29-11-2013247
Voordelen voor uw diabetespatiënt per mutualiteit29-11-2013273
Zorgtrajecten: materiaal en geneesmiddelen
TitelAangepast opKliks
Overzicht gevalideerde en terugbetaalde bloeddrukmeters30-10-2014186
Overzicht terugbetaalbare geneesmiddelen mits schriftelijke vermelding ZTD, ZTN of DC01-08-201683
Praktische handleiding zorgtrajecten i.s.m. Brusselse apothekersvereniging (NL)02-01-201747
Procedure aflevering bloeddrukmeter & overzicht gevalideerde en terugbetaalde bloeddrukmeters25-03-201693
Terugbetaald materiaal zorgtraject diabetes en programma educatie en zelfzorg 25-03-2016101