Apothekers van Brussel

De Apothekersvereniging van Brussel, kortweg UPB-AVB, heeft drie voorname missies:

  • De belangen van de zelfstandige apotheker verdedigen op alle niveaus, in het bijzonder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en steeds in nauwe samenwerking met APB, de Algemene Pharmaceutische Bond.
  • De beroepsontwikkeling ondersteunen voor elk van haar leden. 
  • Een performante tariferingsdienst aanbieden ten dienste van de apothekers en sinds kort ook de artsen die de derdebetalersregeling toepassen.

UPB-AVB vertegenwoordigt de Brusselse apothekers onder meer in het Vlaams ApothekersNetwerk (VAN) en de Association des Unions de Pharmaciens (AUP), alsook in lokale organisaties zoals het Huis voor Gezondheid, RML-B, BOT vzw en SISD-Bruxelles.

UPB-AVB informeert de apothekers over de evoluties die hun beroep aangaan, biedt verschillende vormingen aan en ontwikkelt projecten ter ondersteuning van het apothekerskorps en ter bevordering van een kwalitatieve zorg.

Meer info: www.apothekersvanbrussel.be