Brussels Overleg Promotie Zorgberoepen

Ik ga ervoor in Brussel

ikgaervoorSinds de start ondersteunde en inspireerde Brussel bij monde van het Brussels Overleg Promotie Zorgberoepen (BOPZ) o.l.v het Huis voor Gezondheid de Vlaamse campagne “ik ga ervoor” ter promotie van zorgberoepen sterk. In het BOPZ brengen we regelmatig werkveld, onderwijs en social profit inschakelingsactoren samen. Zo creëren we een draagvlak voor de Vlaamse promotiecampagne in Brussel en leggen we lokale accenten.

Het Huis voor Gezondheid vertegenwoordigt de VGC in het in augustus 2012 opgerichte POPZ (Provinciaal Overleg Promotie Zorgberoepen) waarin elke provincieadministratie en Brussel vertegenwoordigd is. Deze kleine kerngroep wil de acties in het kader van de promotie van zorgberoepen beter op elkaar afstemmen en van elkaar leren  (o.a. uitwisselen van actieplan 2013, gezamenlijke actie: mini-set voor boordtabel ontwerpen)

Samen rond de tafel voor meer talent in de Brusselse zorgsector

Het BOPZ groeide in 2012 uit tot een forum bij uitstek om diverse organisaties bij elkaar te brengen m.b.t. problemen in de zorgsector in Brussel, in dialoog te gaan met overheden, om info uit te wisselen en nieuwe samenwerkingsinitiatieven op te zetten. Deze projecten werden in kleine werkgroepen opgestart en begeleid door het Huis voor Gezondheid.

Projecten die in de schoot van het BOPZ zijn ontstaan zijn o.a.:

  • het V-team
  • Jobhoppen
  • Het Stagementoraat Brussel
  • De publicatie met Nederlandstalige zorgopleidingen in Brussel voor zij)instromers
  • ....