Brusselse Huisartsenkring

De Brusselse Huisartsenkring vzw (BHAK) telt een honderdtal Nederlandstalige leden die hun praktijk hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De kring staat voor de uitbouw van een performante en patiëntvriendelijke eerstelijnszorg, verleent ondersteuning aan zorgverleners bij het aanbieden van wetenschappelijk gefundeerde zorg en gaat actief de samenwerking aan met actoren die deze visie delen.

Maandelijks organiseert de kring minstens 1 wetenschappelijke navorming voor haar leden. De huidige voorzitter van de kring is dr. Vincent Jannsens, huisarts te Jette. Meer info i.v.m. de Brusselse huisartsenkring vindt u op www.bhak.be.

Wenst u meer informatie omtrent de Brusselse wachtdienst, dan kan u hiervoor terecht op www.gbbw.be.