Brusselse Huisartsenkring

De Brusselse Huisartsenkring vzw (BHAK) telt een honderdtal Nederlandstalige leden die hun praktijk hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De kring staat voor de uitbouw van een performante en patiëntvriendelijke eerstelijnszorg, verleent ondersteuning aan zorgverleners bij het aanbieden van wetenschappelijk gefundeerde zorg en gaat actief de samenwerking aan met actoren die deze visie delen.

De activiteiten van de kring omvatten onder andere wachtdienst met 24-uurspermanentie voor de volledige Brusselse populatie via het nummer 02 242 43 44. Maandelijks organiseert de kring minstens 1 wetenschappelijke navorming voor haar leden. De huidige voorzitter van de kring is dr. Anne Marie Deleenheer, huisarts in Molenbeek.

Meer info: www.bhak.be