Criteria zorgtraject CNI

Er dient aan een aantal criteria te worden voldaan om in aanmerking te komen voor het zorgtraject CNI.

Criteria:

 • chronische nierinsufficiëntie
 • GFR < 45ml/min/1,73m² volgens de vereenvoudigde MDRD-formule en 2e maal bevestigd na ten minste 3 maanden
 • en/of proteïnurie > 1g per dag en 2e maal bevestigd na ten minste 3 maanden
 • ouder zijn dan 18 jaar
 • niet in dialyse zijn en geen niertransplantatie ondergaan hebben
 • als patiënt in staat zijn op raadpleging te gaan
 • als huisarts in staat zijn tot ambulante follow-up

 

Andere voorwaarden:

 • ondertekening zorgtrajectcontract (NL-versie / FR-versie) door patiënt, huisarts en nefroloog (of internist erkend dialysecentrum)
 • Globaal Medisch Dossier (GMD) van de patiënt laten beheren door de huisarts
 • minstens 2 contacten per jaar met de huisarts (raadpleging of huisbezoek)
 • minstens 1 raadpleging bij een specialist van de ziekte (die een zorgtrajectcontact CNI kan ondertekenen)

.

  • Indien de patiënt in de loop van zijn zorgtraject CNI wordt gehospitaliseerd, komt een toezichtshonorarium, gefactureerd tijdens de hospitalisatie, ook in aanmerking als raadpleging bij de specialist.
  • Indien de patiënt in de loop van zijn zorgtraject CNI hemodialyse is gestart, komt het forfait hemodialyse in aanmerking als raadpleging bij de specialist.
  • Indien de patiënt  in de loop van zijn zorgtraject CNI peritoneale dialyse is gestart, komt een forfait voor peritoneale dialyse in een ziekenhuis (tijdens de opleiding van de patiënt tot autodialyse of tijdens de hospitalisatie van de patiënt) in aanmerking als raadpleging bij de specialist

 

Raadplegingen zijn volledig terugbetaald aan RIZIV-tarief, voor huisbezoeken betaalt de patiënt remgeld.