Criteria Zorgtraject Diabetes

Er dient aan een aantal criteria te worden voldaan om in aanmerking te komen voor het zorgtraject diabetes.

CRITERIA:

 • De patiënt heeft diabetes type 2
 • 1 of 2 insuline-inspuitingen per dag of incretinemimetica
 • of maximale orale antidiabetica, insuline wordt overwogen

.

De patiënt voldoet niet aan de voorwaarden van het zorgtraject indien:

 • zwanger (of  zwangerschapswens)
 • diabetes type 1
 • meer dan 2 insuline-injecties per dag

.

ANDERE VOORWAARDEN:

 • ondertekening zorgtrajectcontract (NL-versie / FR-versie) door patiënt, huisarts en diabetoloog/ endocrinoloog
 • Globaal Medisch Dossier (GMD) van de patiënt laten beheren door de huisarts
 • minstens 2 contacten per jaar met de huisarts (raadpleging of huisbezoek)
 • minstens 1 raadpleging bij een diabetoloog/ endocrinoloog

.

  • Indien de patiënt in de loop van zijn zorgtraject diabetes wordt gehospitaliseerd, komt een toezichtshonorarium, gefactureerd tijdens de hospitalisatie, ook in aanmerking als raadpleging bij de specialist.
  • vanaf 1 juni 2009, komen huisbezoeken door de huisarts (thuissituatie) ook in aanmerking om de  voordelen van het zorgtraject te behouden. De voordelen van het zorgtraject kunnen behouden worden met 2 bezoeken per jaar van de huisarts

 

Raadplegingen zijn volledig terugbetaald aan RIZIV-tarief, voor huisbezoeken betaalt de patiënt remgeld.