Cultuur en taal

De Brusselse verscheidenheid en meertaligheid is bij uitstek zichtbaar dan in de zorgsector. Een uitdaging voor elke zorgverlener. Wij stellen enkele hulpmiddelen voor.

Heeft de patiënt overal recht op zorg in het Nederlands? Is de arts verplicht om naar het Frans te kunnen overschakelen? De taalwetgeving verschilt per ziekenhuiscategorie.

Taal is vaak een kwestie van goodwill en flexibiliteit. In die geest kwam het woordenboek Opération NL/ Operatie FR tot stand. Een specifiek woordenboek voor de medische sector.

Voor anderstalige artsen, die nog een stap verder gaan organiseren we een cursus medisch Nederlands, in samenwerking met Huis voor het Nederlands.

Tolken zijn belangrijke schakels bij het overstijgen van de taalbarrière. Verschillende tolkendiensten bieden een eigen service.

Zuivere vertaling is niet altijd voldoende. Mensen die niet vertrouwd zijn met concepten uit de Belgische zorg kunnen soms extra uitleg en omkadering gebruiken. Daarvoor kan u interculturele bemiddeling inschakelen.

Nog niet gevonden wat u zoekt? Wij luisteren graag naar al uw vragen en ervaringen.