Diëtetiek

  • Afhankelijk van het stadium nierlijden waarin de patiënt zich bevindt, heeft de patiënt recht op een aantal diëtetiek verstrekkingen per kalenderjaar*:

o    Stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1,73m²): 2 sessies/ kalenderjaar

o    Stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1,73m²): 3 sessies/kalenderjaar

o    Stadium 5 (GFR <15 ml/min/1,73m²): 4 sessies kalenderjaar

  • De minimum duurtijd per verstrekking = 30 minuten.
  • De verstrekkingen worden gedeeltelijk terugbetaald. Honorarium per verstrekking.
  • De verstrekking wordt verleend door een erkende diëtist(e).
  • Er is geen verzekeringstegemoetkoming voor:

o    prestaties gedurende hospitalisatie  

o    rechthebbenden die in een ander reglementair of conventioneel kader reeds verstrekkingen geniet die diëtetiek omvatten

  • Indien een patiënt naast het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie ook nog een zorgtraject diabetes heeft afgesloten, dan heeft de patiënt voor beide zorgtrajecten samen recht op maximum 2 diëtetiek verstrekkingen per kalenderjaar, uitgezonderd indien de patiënt zich in stadium 4 en 5 van nierlijden bevindt:

o    Stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1,73m²): 3 sessies/kalenderjaar

o    Stadium 5 (GFR <15 ml/min/1,73m²): 4 sessies/kalenderjaar

*Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.