Doelstellingen

Ondersteuning van zorgverleners bij het aangaan van zorgtrajecten

 

Netwerkvorming:

 • uitbouwen, faciliteren en evalueren van een lokaal multidisciplinair netwerk
 • stimuleren van zorgaanbieders om multidisciplinair samen te werken rond de zorgtrajecten
 • stimuleren van zorgaanbieders om informatie elektronisch te delen

Vorming:

 • organiseren of ondersteunen van multidisciplinaire vormingen
 • openstellen van vormingssessies voor andere LMN’s
  

Organisatie en coördinatie van de zorgtrajecten in hun werkingsgebied

 

Informatie en communicatie:

 • inwinnen, inventariseren en delen van informatie over het zorgaanbod in het werkingsgebied
 • bekendmaken van de werking en de resultaten van het LMN aan de zorgaanbieders
 • bekendmaken van de zorgtrajecten bij de inwoners van het werkingsgebied

Ondersteuning en samenwerking:

 • meewerken aan initiatieven voor ondersteuning van chronische zorg
 • uitwerken van multidisciplinaire werkvormen rond zorgtrajecten op niveau van het netwerk
 • samenwerken met lokale initiatieven op de 1e lijn
 

Bovenstaande doelstellingen zijn ingebed in het strategisch plan 2016-2020 van Huis voor Gezondheid.