Eén Lijn

Eén Lijn: ICT-ondersteuning voor eerstelijnszorgverleners

Het ICT-ondersteuningsproject ‘Eén Lijn’ biedt een totaaloplossing rond informatietechnologische ondersteuning in de eerstelijnsgezondheidszorg met de steun van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het doel is zoveel mogelijk zorgverstrekkers in de eerste lijn te laten samenwerken door optimaal gebruik te maken van eHealth basisdiensten en andere diensten als Vitalink, eHealth Box, MyCareNet, e.a.

ICT-ondersteuning in 5 sporen

 

Spoor 1: Een e-health verkenningstocht

 • Lokale, multidisciplinaire groepssessies om de diverse diensten te leren kennen.
 • Meer informatie

De Spoor 1-sessies in Brussel gingen door op 15 mei 2014. De presentatie kunt u hier downloaden.

Spoor 2: E-health echt leren gebruiken

 • E-health diensten leren gebruiken in je eigen softwarepakket via groepssessies.
 • Voor de pakketten HealthOne, Windoc, Medidoc en Farmad Twin (wordt nog aangevuld met andere pakketten)
 • Meer informatie

 

Spoor 3: Zelf leren via e-learning en FAQ

 • Voor wie individueel e-health wil leren gebruiken of specifieke vragen heeft
 • Meer informatie

    

Spoor 4: De éénlijn hulplijn

 • Telefonische hulplijn. Hier kunt u terecht met al uw (technische) vragen over éénlijn en e-health
 • Meer informatie

 

Spoor 5: Individuele ondersteuning

 • Daadwerkelijke ondersteuning ter plaatse voor specifieke problemen.
 • Meer informatie

 

Voor de Brusselse zorgverleners neemt Huis voor Gezondheid dit project concreet en praktisch op. De aangeboden ondersteuning maakt deel uit van onze reeds bestaande activiteiten rond ICT. Meer hierover: ICT in de zorg

In het tweede projectjaar (2015) breidt de doelgroep uit van huisartsen en apothekers tot huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten, tandartsen, thuisverpleegkundigen en verzorgenden. Voor elk van deze zorgverleners worden spoor 1-sessies op maat ontwikkeld. Meer informatie op www.eenlijn.be of via de nieuwsbrief.

Persbericht Eén Lijn (17/04/2014)

een lijn