Eerstelijnspsycholoog

Tijdens de eerstelijnsconferentie van Minister Vandeurzen in 2010, schoof de werkgroep ‘Geestelijke gezondheidszorg’ een belangrijke aanbeveling naar voor. De toegang tot de geestelijke gezondheidszorg moet verbeterd worden via een eerstelijnspsychologische functie. De minister zette deze aanbeveling om in een projectoproep. Eind 2011 maakte het kabinet bekend dat er 6 pilootprojecten konden starten.

De zes pilootprojecten, één in elke provincie in Vlaanderen en Brussel, zijn erg verschillend. De projecthouders kozen voor diverse invullingen. Het Huis voor Gezondheid koos ervoor om geen extra eerstelijnspsycholoog aan te werven maar samen te werken met CGG Brussel. Het CGG detacheert 10 psychologen naar 9 verschillende huisartsenpraktijken (met in totaal 25 betrokken huisartsen). De ELP’s consulteren bijgevolg in de huisartsenpraktijk. Het project startte in 2012 en loopt sindsdien verder. Het werd meermaals verlengd en loopt nog tot februari 2019. 

Zowel de deelnemende huisartsenpraktijken als CGG Brussel zijn enthousiast. Het project werkt écht drempel verlagend en ziet een aantal kleine succesverhalen. Een voorbeeld is een patiënt die reeds lange tijd gespecialiseerde hulp nodig had. Hij stond echter weigerachtig tegenover psychologische hulp. De samenwerking in het project tussen de huisarts en de ELP heeft er voor gezorgd dat de patiënt toch naar de ELP is gegaan én zelfs nadien ook succesvol is doorverwezen naar de reguliere werking van het CGG.

Op 12 december 2014 organiseerde het Huis voor Gezondheid een studievoormiddag over dit project: 'De eerstelijnspsycholoog in Brussel: een vak apart?'. De presentaties van de verschillende sprekers kan u hier terugvinden.

Voor meer informatie kan u steeds bij het Huis voor Gezondheid terecht.