Eerstelijnshervorming

De eerste lijn is de toegang tot de zorg. Hier komt u te weten hoe de zorg rond de patiënt zal evolueren.

De huidige situatie

Momenteel is de eerste lijn in Vlaanderen erg gefragmenteerd en onvoldoende voorbereid om goede, geïntegreerde en, zo nodig, multidisciplinaire zorg te kunnen afleveren aan personen met een chronische zorgnood. De zesde staatshervorming heeft de gemeenschappen belangrijke extra bevoegdheden toegekend. De Vlaamse regering grijpt dit momentum aan om de eerstelijnszorg zowel op vlak van structuren als inhoud te reorganiseren.

Waar willen we naartoe?

Door deze hervorming wil de overheid de eerste lijn in Vlaanderen versterken zodat zij, zoals ook de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt, de hoeksteen kan vormen van een toegankelijke, effectieve en kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg. De eerstelijnszone is één van de aspecten in de hervorming van de eerste lijn in Vlaanderen.

Meer info op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Wat betekent dit voor Brussel?

Dat wordt verduidelijkt in dit filmpje.