Gebruikersgroepen

Een Elektronisch Medisch Dossier biedt heel wat mogelijkheden, maar deze worden vaak niet optimaal benut omdat de huisarts onvoldoende kennis heeft van zijn eigen softwarepakket. Daarom organiseert het Huis voor Gezondheid gebruikersgroepen voor deze softwarepakketten die het meest door de Brusselse huisartsen worden gebruikt.

Doormiddel van gebruikersgroepen willen we de bestaande expertise rond een softwarepakket optimaal inzetten om deze zaken ook aan de andere gebruikers aan te leren. Waar mogelijk werken we samen met de softwareleveranciers, zodat gebruikers de nieuwe mogelijkheden binnen hun pakket rechtstreeks via hen vernemen en hierrond opgeleid worden.

Doormiddel van een wisselwerking tussen de huisartsen en de softwareleveranciers trachten we een win-win te bekomen. Huisartsen kunnen helpen om het softwarepakket te verbeteren en de softwareleveranciers kunnen hun gebruikers ondersteunen om de functionaliteiten van hun softwarepakket optimaal te leren gebruiken.