Informatie op maat: Gezondheidsfiches 'Help ik ben ziek'

Informatiemap

 

Ik wil graag aan mijn patiënte het nut uitleggen van een Globaal Medisch Dossier. Hoe begin ik er aan?


Het Huis voor Gezondheid ging op zoek naar een manier om een aantal aspecten van onze gezondheidszorg gemakkelijk en toegankelijk uit te leggen. Bij het zoeken naar informatie stuitten we op een goed voorbeeld van OCMW Antwerpen. Na enige aanpassingen werden de gezondheidsfiches geboren. Eenvoudige infofolders met veel foto’s en weinig tekst, beschikbaar in drie talen: Nederlands, Frans en Engels.

De fiches zijn stapsgewijs opgebouwd en zijn uitgewerkt in volgende thema's: de vaste huisdokter, een afspraak maken bij de vaste huisdokter, het Globaal Medisch Dossier (GMD), de regeling sociale derdebetaler, het systeem van forfaitaire betaling, de doorverwijzing naar de specialist, het Omnio-statuut, de sociale maximumfactuur.

 

 

Ik denk dat mijn cliënt recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Hoe kan ik dit met hem bespreken?

 

Voor de hulp- en zorgverlener is bij elke fiche op de achterzijde telkens een handige geheugensteun voorzien. Deze geheugensteun moet voldoende informatie bieden om met de cliënt/patiënt een gesprek te voeren over het thema in de fiche.

 

Vind hier alle beschikbare fiches terug

 

 

 

Map of fiches bestellen

 

Vorming

Naast de map met fiches ontwikkelde het Huis voor Gezondheid ook een vorming om met een groep mensen rond gezondheidsthema’s aan de slag te gaan. De nadruk ligt op het belang van een vaste huisarts, de voordelen van een Globaal Medisch Dossier en verschillende betalingssystemen die de gezondheidszorg betaalbaar moeten houden.

De vorming gaat uit van de kennis die reeds in de groep bestaat. Door met de deelnemers in gesprek te gaan, komen verschillende aspecten van de gezondheidszorg aan bod. Er wordt gewerkt met voorbeeldsituaties, rollenspelen, een kleine quiz,…

Tijdens een informatiesessie krijgt u meer inzicht in de vorming en in de gezondheidsmaterie. Op die manier kan u snel met uw groep aan de slag. Vanuit het Huis voor Gezondheid kunnen we ook ondersteuning voorzien bij de vorming.

Bent u geïnteresseerd in een vorming, dan kan u terecht bij de stafmedewerker toegang tot zorg.