Hoe de samenwerking apotheker-huisarts verbeteren

Lokaal overleg tussen huisarts en apotheker

Merkt u dat u de apothekers of de artsen in uw buurt niet kent?

Wilt u de samenwerking verbeteren?

Wij kunnen u helpen.

Sinds 2015 biedt het RIZIV financiële ondersteuning voor de organisatie van overleggen tussen huisartsen en apothekers. Al in 2013 ontwikkelden wij kant en klare pakketten (contactkaartje, handleiding, presentatie) waarmee u zo'n bijeenkomsten kan vormgeven en tot heel concrete afspraken kan komen.

Deze pakketten zijn allemaal tweetalig en erkend* door het RIZIV. Als u een van deze pakketten gebruikt, komt u dus in aanmerking voor een budget tot €2500. Bovendien werden de pakketten in april 2018 geüpdatet zodat alle informatie overeenkomt met de laatste wetswijzigingen op dat moment.

Contactkaartje

Contactkaartje

U kunt kan contactkaartje gebruiken om snel en eenvoudig contact op te nemen met de apotheker of huisarts van uw keuze. Hieronder kan u ze downloaden:

 

beeld handleiding

Handleiding voor een kwalitatief overleg

De handleiding voor overleg biedt u een concrete leidraad om een praktisch en gestructureerd overleg te organiseren en eventuele gemaakte afspraken te specifiëren. De tweetalige handleiding werd in april 2018 geüpdatet en bevat informatie, voorbeeldvragen, een overzicht van de wetgeving en is opgedeeld in afzonderlijke pakketten op basis van inhoudelijke thema’s. Download ze hieronder:

* De pakketen aangeduid met dit teken zijn erkend door het RIZIV. Download het daarvoor bestemde document op de website van het RIZIV en zet vandaag nog de eerste stappen richting een financiering tot €2500€. 

 Presentatie

Presentatie

Om het u makkelijer te maken om zelf een overleg te organiseren, ontwikkelden we een vormingspakket met Powerpoint-presentatie. Hier leiden we elk thema in met een aantal algemene vragen om te bespreken. Vervolgens komen meer specifieke zaken aan bod op ‘vraag en antwoord’-wijze (basisprincipes, wetgeving, …). Regelmatig verschijnt een pop-up met daarop meer specifieke vragen waarrond kan gediscussieerd worden en waarond akkoorden kunnen gezocht worden. Op het einde van elk hoofdstuk sommen we de gevonden “good practices” en eventueel gemaakte afspraken kort op.

In mei 2017 publiceerde het Apothekersblad hier dit artikel over n.a.v. een interview met Huis voor Gezondheid samen met AVB en RML-B met wie we deze pakketten onwtikkelden.

U heeft vragen?

Stuur vandaag nog een mailtje naar: dorien@huisvoorgezondheid.be

Of dowload hier meer info over hoe u een MFO kan organiseren.

 

Dit is een initiatief van: