Huisartspraktijkassistent

Ondersteuning van de huisarts

Vergrijzing stuwt de zorgvraag omhoog. Tegelijk is onze levensstijl grondig geïndividualiseerd tijdens laatste decennia. Een grote diversiteit aan zorgvragen is het gevolg van deze twee evoluties.  

Het aanbod aan Nederlandskundige huisartsen is echter beperkt. Bovendien is de uitstroom groter dan de instroom. Om het toekomstig tekort aan huisartsen en andere zorgverleners aan te pakken is een betere ondersteuning van de zorgverleners één van de pistes. Zo kunnen zij zich op hun kerntaken toespitsen. 

Raadpleeg de uitgebreide folder over het aanwerven van een praktijkassistent.

Impulseo

Impulseo is een pakket van financiële middelen bestaande uit verschillende subsidies met verschillende doelen. Fondsen die ook kunnen helpen bij de aanwerving van een praktijkassistent. 

  • Impulseo I voorziet een financiering om jonge huisartsen te helpen bij de installatie van hun praktijk en om huisartsen te stimuleren om zich te installeren in zones die een tekort aan huisartsen kennen. In het Brussels hoofdstedelijk gewest zijn dit de gemeenten: Brussel, Evere, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint Joost-ten-Node, Koekelberg, Jette, Elsene, Anderlecht en Schaarbeek. Wens je hierover meer informatie, contacteer het ons via info@huisvoorgezondheid.be
  • Impulseo II voorziet een financiële ondersteuning voor een onthaal- en administratief bediende voor huisartsengroeperingen.
  • Impulseo III ondersteunt huisartsen bij de financiering van een bediende die de arts bijstaat in het onthaal en het praktijkbeheer of,de kosten van de dienstverlening van het medisch telesecretariaat

Een Impulseo-aanvraag om tegemoetkoming moet elk jaar uiterlijk op 30 juni bij het Participatiefonds worden ingediend. Voor meer informatie kan u terecht op de website van het Riziv.

Mogelijke taken van de praktijkassistent

Een praktijkassistent heeft een heel wisselend takenpakket. Afhankelijk van het type praktijk zullen bepaalde kerntaken of competenties minder of meer nadruk krijgen of kunnen taken ook door andere personeelsleden worden uitgevoerd.

Telefoons opnemen, e-mails verwerken en patiënten ontvangen zijn belangrijke taken van de praktijkassistent. Vaak zal de assistent daarbij de exacte klacht moeten achterhalen. 

Bij een afspraak of bezoek met de huisarts kan de praktijkassistent informatie en advies bieden. Om een gepaste oplossing te bieden voor een probleem is vaak doorverwijzing naar of samenwerking met andere diensten nodig. De praktijkassistent heeft daarom een duidelijk zicht op de verschillende organisaties in de gezondheids- en welzijnssector. 

Praktijkassistenten beheren vaak medische dossiers. Daarvoor slaat de praktijkassistent alle ifnormatie ivm een patiënt op in een dossier of in een informatiesysteem. De patiëntgebonden correspodentie (attesten, verslagen, brieven,...) verwerken, opvolgen en archiveren is dus een belangrijke taak. Zorgvuldigheid is daarbij een vereiste. 

De praktijkassistent houdt de agenda van de arts goed bij. Bezoeken en spreekuren afstemmen en voorbereiden is een andere mogelijke taak. Vóór de afspraak plaatsvindt, worden de informatie en de materialen verzameld die de zorgverlener nodig zal hebben.

De praktijkassistent beheert soms ook de financiële administratie, de administratie voor de regeling derde betaler en volgt de RIZIV-nomenclatuur en reglementeringen op. De praktijkassistent houdt hierbij rekening met het beroepsgeheim.

Een praktijkassistent voor Brussel

Op dit moment wordt er geen Nederlandstalige opleiding voor praktijkassistent georganiseerd in Brussel. Bij interesse kunt u zich melden bij het Huis voor Gezondheid, dan geven we dit door aan vormalige aanbieders van de opleiding.